Kultūros paveldas ir lietuviškasis tapatumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros paveldas ir lietuviškasis tapatumas
Alternative Title:
Cultural heritage and Lithuanian identity
In the Book:
Kultūros paveldas ir visuomenė XXI a., nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006. P. 47-54
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje per ideologinę prizmę analizuojamas lietuviškojo tapatumo santykis su kultūros paveldu. Svarstomos nacionalistinė ir daugiakultūrė (multietninė bei europietiškoji) paveldo interpretacijos perspektyvos ir su tuo susiję sunkumai bei jų teikiamos galimybės. Paliečiamos ir nūdienio Lietuvos paveldosaugos konteksto aktualijos – stiprėjanti lokalinė ir regioninė savivoka bei nevienareikšmiškai vertinamos paveldo komercializacijos apraiškos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regionai; Tapatumas; Kultūros paveldas; Kultūros vertybių apsauga; Regions; Identity; Heritage; Conservation.

ENThe relationship of Lithuanian identity with cultural heritage is analysed through an ideological prism in this article. The future prospects of a nationalistic and multi-cultural (multi-ethnic and European) interpretation of heritage and the difficulties linked with it as well as the possibilities they offer. The current context of today‘s Lithuanian heritage protection is also touched upon, i.e. the strengthening local and regional self-understanding and ambiguously assessed manifestations of heritage commercialisation.

ISBN:
9955624698
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6204
Updated:
2013-04-28 16:22:50
Metrics:
Views: 58
Export: