Standpoint on the development of biotechnology at forming innovative strategy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Standpoint on the development of biotechnology at forming innovative strategy
Alternative Title:
Požiūris į biotechnologijas formuojant inovacines strategijas
In the Journal:
Teadustööde kogumik. 2006, vol. 223, p. 164-177
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Technologijos / Technologies; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTViena ekonomikos išsiderinimo priežasčių–trūkis tarp intelektinės (fundamentalieji, taikomieji tyrimai, bandomieji konstrukciniai darbai, technologinis pasirengimas) ir materialiosios dalių (gamyba, paskirstymas, prekyba, vartojimas). Reali situacija sukelia šias valdymo problemas: naujovių sukūrimą ir intelektinės nuosavybės apsaugos užtikrinimą. Biotechnologijų naudojimas žemės ūkyje pasižymi greitais technologiniais pokyčiais, intelektinės nuosavybės centralizacija ir ryšių su pramone vystymusi. Planuojant kiekvienos organizacijos veiklą yra būtina išanalizuoti organizaciją supančią aplinką (galimybių ir pavojų identifikavimas) ir išteklius (stiprumų ir silpnumų identifikavimas). Patentinės informacijos analizė leis organizacijai suformuluoti inovacines strategijas ir užtikrinti konkurencinį pranašumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Naujos technologijos; Žemės ūkio politika; Biotechnologija; Intelektinė nuosavybė; Innovation; Agricultural policy; Biotechnology; Intellectual property; Patent.

ENOne of the causes of economy untuning is the break between the intellectual (fundamental, applied research, experimental constructive works, technological preparation) and material segments (production, distribution, trading, and consumption). Real situation raises the following management problems: development of innovations and ensuring the security of intellectual property. The usage of biotechnology in agriculture is distinguished for rapid technological changes, centralization of intellectual property and development of relations with the industry. By planning the activities of each organization, it is necessary to analyze the environment surrounding such an organization (identification of possibilities and dangers) and resources (identification of strengths and weaknesses). The analysis of patent information will allow the organization to form its innovative strategies and ensure the competitive advantage.

ISSN:
1406-4049
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6199
Updated:
2013-04-28 16:22:45
Metrics:
Views: 35
Export: