Kita Anthony Giddenso Sociologijos pusė : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kita Anthony Giddenso Sociologijos pusė: recenzija
Alternative Title:
Another Side of Sociology by Anthony Giddens : [review]
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2006, Nr. 1 (17), p. 143-157
Recenzuojama knyga: Sociologija / Anthony Giddens ; [iš anglų kalbos vertė Jūratė Markevičienė, Donatas Masilionis, Algimantas Valantiejus] Kaun 683, [1] p
Keywords:
LT
Giddenso sociologija; Sociologijos vadovėlis.
EN
Giddens sociology; Handbook of sociology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti priežastis, lėmusias A.Giddens knygos Sociologija populiarumą ir šio vadovėlio perspektyvas prigyti Lietuvoje. Vedama paralelė su trimis sėkmės formulės elementais, lemiančiais bet kurios prekės perkamumą ir populiarumą: logo, naujumas ir saugaus vartojimo instrukcija. Straipsnyje teigiama, kad knygos populiarumą nulėmė ne jos turinys, bet autoriaus vardas ir kitos marketinginės priežastys. Remiamasi Cleggo teiginiais, kurio teigimu, knygos populiarumo paslaptis yra ne Giddenso teorinės minties naujumas, bet globalus marketingas. Straipsnyje pateikiamas įvairiapusis vadovėlio vertinimas, vedant paraleles su globalėjančio pasaulio aspektais. Galiausiai keliami klausimai, ar galimas tokio globalaus suprekinimo arba komodifikacijos atvejo pritaikymas lietuviškos tikrovės pažinimui, ar įmanoma kalbėti apie Giddenso teksto sąsajas su Lietuvos socialiniu gyvenimu.

ENThe article attempts to reveal the reasons of popularity of the book by A.Giddens Sociology as well as the perspectives of the textbook in Lithuania. The parallel is drawn with three elements of the success formula that determine marketability and popularity of any article: logo, novelty and safety manual. The article maintains that popularity of the book is owing to the name of the author and other marketing reasons rather than its content. It refers to the statements of Clegg who claims that the secret of popularity of the book is global marketing rather than the novelty of the theoretical idea. The article gives a many-sided evaluation of the textbook drawing parallels with the aspects of the world experiencing globalisation. Finally, the article poses the questions whether application of such case of global commodification is possible for cognition of the Lithuanian reality, or whether it is possible to speak of correlation of Giddens’ text with the social life of Lithuania.

ISBN:
9986-850-54-1
ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6195
Updated:
2018-12-17 11:39:36
Metrics:
Views: 29    Downloads: 10
Export: