Naudojimo instrukcija: kaip dekonstruoti liberalų humanizmą, bet nepakliūti į genealogijos pinkles : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naudojimo instrukcija: kaip dekonstruoti liberalų humanizmą, bet nepakliūti į genealogijos pinkles: recenzija
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2006, Nr. 1 (17), p. 158-164
Recenzuojama knyga: Towards a Post-Modern understanding of the political : from geneology to hermeneutics / Andrius Bielskis [Bas IX, 216 p
Keywords:
LT
Andrius Bielskis. Towards a Post-Modern understanding of the political : from geneology to hermeneutics.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Andriaus Bielskio knyga Towards a Post-Modern Understanding of the Political: From Genealogy to Hermeneutics (Postmodernaus politiškumo link: nuo genealogijos iki hermeneuitikos), Palgrave Macmillan. Hardback. i-ix. 216 p. Pažymima, kad užsienyje kol kas mažai žinomo autoriaus A. Bielskio monografiją išleidusi leidykla nesuteikė šansų susipažinti su šiuo mokslo veikalu ne tik Lietuvos, bet ir užsienio skaitytojui dėl jos ypatingos kainos (45 sv. sterlingų). Atkreipiamas dėmesys į „gurmanišką“ monografijos stilistiką, prilygstančią keistam pietų meniu: 1) Užkandis. Įvadas: anapus liberalizmo; 2) Sriuba. Genealoginė politiškumo samprata; 3) Antras patiekalas. Hermeneutinė politiškumo samprata; 4) Desertas. Hermeneutika: anapus genealogijos. Šie patiekalai iš pirmo žvilgsnio atrodo įtartini, tačiau jų paragavus įtarumas dingsta. A. Bielskio knyga sukelia panašų įspūdį, - tai, kas pradžioje atrodo keistai, vėliau ima intriguoti, kol galiausiai pasidaro skanu. Knygoje teigiama, jog modernus politiškumaspagrįstas leberalizmu ir humanizmu, tačiau moderni politika susikompromitavo ir prarado tvirtus pagrindus, todėl turi būti peržiūrėta, o jai ieškomos post-modernios alternatyvos, kurias įmanoma aptikti taikant genealoginį ir/ar hermeneutinį metodus. Analizuodamas Nietzsche vėlyvuosius darbus, ypatingai Moralės Genealogija, autorius interpretuoja tekstą, remdamasis Foucault genealogija. Atskleidžiama, kaip kičas formuoja mūsų subjektyvumą ir prasismelkia į šiuolaikines politines institucijas. Nietzsche ir Foucault koncepcijos pateikiamos kaip neįgalios suformuoti darnią politinę bendruomenę, tuo tarpu nagrinėjamų Gadamer‘io ir MacIntyre idėjos siūlomos kaip alternatyva liberalizmui ir Nietzsche‘s genealogijai.Reikšminiai žodžiai: Postmodernybė; Politika; Genealogija; Hermeneutika; Liberalizmas; Postmodernity; Politics; Genealogy; Hermeneutics; Liberalism.

ENThe article reviews Andrius Bielskis’ book Towards a Postmodern Understanding of the Political: From Genealogy to Hermeneutics (Palgrave Macmillan, 2005). The review notes the gourmet style of the monograph, which compares to an unusual lunch menu: 1) Starter – Introduction: Beyond Liberalism; 2) Soup – A Genealogical Concept of the Political; 3) Main course – A Hermeneutic Concept of the Political; 4) Desert – Hermeneutics Beyond Genealogy. These dishes may at first raise suspicion; however, it dissipates upon tasting them. A. Bielskis’ book gives a similar impression – that, which at first looks odd, later begins intriguing and, finally, becomes tasty. The book argues that the modern political is grounded in liberalism and humanism but that modern politics has been compromised and must be reassessed. The postmodern alternatives to it may be found through the application of the genealogical and/or hermeneutic methods. In analyzing Nietzsche’s late works, especially On the Genealogy of Morality, the author interprets the text on the basis of Foucault’s genealogy. E reveals how kitsch shapes our subjectivity and permeates all contemporary political institutions. Nietzsche’s and Foucault’s conceptions are presented as incapable of forming a harmonious political community, while the ideas of Gadamer and MacIntyre are offered as an alternative to both liberalism and Nietzsche’s genealogy.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6192
Updated:
2018-12-17 11:39:35
Metrics:
Views: 33    Downloads: 1
Export: