Simonas Dachas - Klaipėdoje gimęs vokiečių baroko poetas

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėSimonas Dachas - Klaipėdoje gimęs vokiečių baroko poetas
AutoriaiBajarūnienė, Jadvyga
LeidinyjeKrantai . 2005, Nr. 3, p. 14-21
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTBaroko poezija, vokiečių; Poezija, vokiečių; Poetai, vokiečių; Barokas; Giesmės; Lyrika; Odės; Elegija; Sonetas; Epigrama; Panegirikos; Poetų ratelis; Klaipėda; Prūsija
Santrauka / Anotacija

LT1605-ųjų liepos 29-ąją, Klaipėdoje, tuomet vadintoje Memeliu ir priklausiusioje Prūsijos hercogystei, gimė Simonas Dachas, vienas savičiausių vokiečių baroko poetų. Žymių vokiečių kūrėjų, kurie savo gimtine galėtų nurodyti Lietuvos kraštą, yra vos vienas kitas. Todėl Dachas vertas ypatingo mūsų dėmesio. Nors šio poeto gyvenimą ir kūrybą yra išsamiai aprašę vokiečių literatūros tyrinėtojai, vientisesnį vaizdą pateikiančių lietuviškų publikacijų apie šį baroko epochos reprezentantą iki šiol vis dėlto pasigendame. Straipsnio autorė, nors specialiai ir netyrinėjanti Dacho kūrybos, tikisi šią spragą bent iš dalies užpildyti ir lietuvių skaitytojui pateikti naujesnės informacijos [Iš leidinio]

ENOn July 29, 1605, in Klaipėda, which was called Memel at the time and belonged to the Prussian duchy, Simon Dach – one of the most individual German Baroque poets – was born. There is only a handful of famous German writers, who can count Lithuania as their native land. Therefore, Dach deserves our special attention. Although life and creative works of this poet were thoroughly described by German literary researchers, until today we are missing Lithuanian publications that would provide a uniform view on the representative of the Baroque epoch. The author of the article, although not engaged in the research of Dach’s works, hopes to fill in, at least partially, this gap and provide Lithuanian audiences with more up to date information.

ISSN0235-6384
Mokslo sritisLiteratūrologija / Literary Studies
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/619
Atnaujinta2018-12-17 11:32:31
Metrika Peržiūros: 3