Literatūrų ir kalbų funkcionavimas Lietuvoje : lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Literatūrų ir kalbų funkcionavimas Lietuvoje: lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai
Alternative Title:
Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie: litewsko-polskie związkinaukowe i kulturowe
Editors:
  • Davlevič, Miroslav, sudarymas [com]
  • Fedorovič, Irena, sudarymas [com]
  • Kalėda, Algis, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014.
Pages:
446 p
Contents:
Słowo wstępne — Między prawosławiem a protestantyzmem. Przemiany w literaturze Litwy XVI wieku / Andrzej Romanowski — Komunikacja prawna Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle nowego projektu naukowego Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego / Viktorija Ušinskienė — Wileńskie uroczystości z okazji setnej rocznicy zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem (1783) / Regina Jakubėnas — Powstanie styczniowe na Litwie – jako temat dla socjologa / Bohdan Cywiński — Rola Uniwersytetu Stefana Batorego w przekazaniu podania o wileńskim bazyliszku / Pavel Lavrinec — O akademickim czasopiśmie „Alma Mater Vilnensis” (lata 1922-1935) / Anna Szawerna-Dyrszka — Wyprawa do Wilna (1967) / Alina Kowalczykowa — Refleksja na temat studiów z tak zwanych filologii rodzimych i obcych / Elżbieta Smułkowa — Czasy stare, czasy nowe / Jerzy Kaczorowski — Litwini w oczach litewskich Polaków. Inteligencja polska na Litwie w świetle badań ankietowych / Marcin Wakar — Staropruski tekst Adama Mickiewicza / Jarosław Ławski — Litwa w prelekcjach Adama Mickiewicza / Jerzy Fiećko — Romantyzm Mickiewicza z perspektywy polskiej i litewskiej / Bernadetta Kuczera-Chachulska — Syrokomla i rzewność / Radosław Okulicz-Kozaryn — Związki Maironisa z kulturą i literaturą polską / Monika Pokorska-Iwaniuk — Od czytelniczki po polemistkę. XIX-wieczna literatura polska w ocenie Mariji Pečkauskaitė (Šatrijos Ragany) / Inesa Szulska — Wilno początku XX wieku jako centrum literatury litewskiej i białoruskiej. Wzajemne powiązania tych kultur / Mieczysław Jackiewicz — Pejzaż litewski w polskiej poezji Wilna (lata międzywojenne) / Tadeusz Bujnicki — O pewnej „litewskiej” bajce grozy na tle dziejów rodziny Szwoynickich / Teresa Dalecka, Arminas Štuopys — Kultūrų / literatūrų tiltai (Diachroninės vertimų projekcijos į dabartį) / Algis Kalėda —Z Wilna do Wilna. Odkrycia Napoleona Šeputisa w „litewskiej Jerozolimie” (na podstawie powieści Herkusa Kunčiusa Lietuvis Vilniuje) / Romuald Naruniec — Osiągnięcia Jana Karłowicza w zakresie językoznawstwa polonistycznego / Halina Karaś — Z historii badań nad folklorem litewskim na przełomie XIX i XX wieku: działalność Jana Karłowicza i Mieczysława Dowojny-Sylwestrowicza / Krystyna Rutkowska — Tematyka litewska w korespondencji Jana Karłowicza z okresu redagowania miesięcznika „Wisła” (1888-1899) / Irena Fedorowicz — Jan Karłowicz wobec litewskiego odrodzenia narodowego / Mirosław Dawlewicz — Zygmunt Gloger i Litwa / Beata K. Obsulewicz — Tekstowe realizacje wypowiedzi krytyczno-teatralnych w „Tygodniku Wileńskim” (1815-1822) / Elżbieta Sękowska — Józef Weyssenhoff jako pisarz kresowy w świetle powieści cyklu litewskiego / Magdalena Płusa — Poeta wobec języka / Jolanta Chojak — Świat zastygły w języku. O kresowizmach w poezji Miłosza raz jeszcze / Walentyna Krupowies — „Dobrze być w tym towarzystwie i w Wilnie…” (Cz. Miłosz). Analiza pragmatyczna wpisów do księgi pamiątkowej polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego / Kinga Geben — Konstrukcje nieagentywne w polszczyźnie wileńskiej / Elżbieta Janus — Lietuvių kalbos polonizmų-lotynizmų atribucijos ypatumai / Rolandas Kregždys — The origins of the Polish notion małżeństwo (marriage) / Zofia Zaron — On the notion of marriage (santuoka) in the Lithuanian language / Natalia Siudzińska — Noty o autorach.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTLeidinyje publikuojami analitiniai straipsniai, skirti lietuvių ir lenkų kultūriniams ir moksliniams ryšiams. Lietuvos ir Lenkijos mokslo įstaigų literatūrologai, lingvistai, kultūros tyrinėtojai siekia atskleisti plačią šios problematikos panoramą pradedant senaisiais laikais ir baigiant dabartimi. Kolektyviniame veikale išryškinami tiek bendrieji, tiek konkretūs kaimyninių tautų sambūvio ir bendradarbiavimo aspektai. Darbas parengtas minint Vilniaus universiteto Polonistikos centro (anksčiau Lenkų filologijos katedra) dvidešimtmetį.

ISBN:
9786094593475
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61643
Updated:
2022-02-01 20:21:49
Metrics:
Views: 44    Downloads: 4
Export: