[Lietuvių moterų drobulės] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Lietuvių moterų drobulės]: recenzija
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2006, 5 (14), p. 230-233
Recenzuojama knyga: Lietuvių moterų drobulės / Dalia Bernotaitė-Beliauskienė Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2004. 135 p.
Summary / Abstract:

LTĮvairūs katalogai, parengti iš muziejų fonduose esančių eksponatų rinkinių, yra labai svarbus šaltinis moksliniams tyrimams, paranki švietimo priemonė. Šis dailus katalogas svarbus dar ir tuo, kad išsamiai pristato įvairius šaltinius apie vieną iš lietuvių aprangos sudėtinių dalių ir vieną iš meniškesnių baltosios tekstilės dirbinių. Katalogas susideda iš trijų pagrindinių dalių: studijos apie lietuvių drobules, Lietuvos dailės muziejaus drobulių rinkinio iliustracijų ir jų metrikų katalogo. Darbe pateiktas literatūros ir šaltinų sąrašas, vietovardžių rodyklė. Pačio katalogo eksponatai sugrupuoti pagal jų priklausymą atskiriems etnografiniams regionams, o regionų viduje – eilės tvarka pagal eksponatų inventoriaus numerius, t. y. pagal jų įsigijimo laiką. Kataloge yra 86 drobulės ir 97 jų foto nuotraukos bei piešiniai, pridėti 4 drobulių pinikai ir 3 perdrobuliai (iš pastarųjų pateiktos 2 iliustracijos). Knygoje labai kruopščiai surinktos ir smulkiausios žinutės iš įvairių rašytinių šaltinių, kur tik yra įvairių baltų, lininių skraisčių, t. y. drobulių paminėjimas. Ikonografija taip pat surankiota nuosekliai ir, kas svarbiausia, pateiktos reprodukcijos. Ypač reikšminga, jog knygoje randame ir muziejaus fonduose esančių foto nuotraukų, fiksuotų ekspedicijų metu. Dalios Bernotaitės-Bieliauskienės “Lietuvių moterų drobulės” yra labai reikšmingas ir naudingas ne tik mokslo tiriamajam darbui, bet ir liaudies meno populiarinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Drobulė; Katalogai; Sheet; Catalog(ue).

ENVarious catalogues prepared from the museum collections is a very important source for scientific research, and a convenient tool of education. This specific catalogue is important also for presenting in detail various sources about one of the constituents of the Lithuanian clothing, and one of the most artistic items of the white textile. The catalogue consists of three basic parts: studies about the Lithuanian sheets, illustrations of sheet collection from the Lithuanian Art Museum, and a catalogue of their metrics. The work contains the list of literature references and a table of place names. Showpieces in the catalogue are grouped according to their dependence to specific ethnographic areas, and inside the area they are numbered according to the inventory numbers of showpieces, i.e. by their acquisition time. The catalogue contains 86 sheets and their 97 images; 4 frills of sheets, and 3 adornment inserts for sheet interconnection (with their 2 illustrations). The book contains a detailed collection of even the most insignificant notes from various written sources containing white, linen veils, i.e. referring to sheets. Iconography is also collected in a detailed way, and the most important, reproductions are presented. The book also contains photo images from the museum funds, made during expeditions. Sheets of Lithuanian Women by Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė is a very significant and useful book not only for scientific research work but also for the promotion of national art.

ISSN:
1392-4028
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6159
Updated:
2020-10-29 11:03:32
Metrics:
Views: 35    Downloads: 5
Export: