Dramos terapijos metodų taikymas socialiniame darbe su laikinos globos namuose gyvenančiomis motinomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dramos terapijos metodų taikymas socialiniame darbe su laikinos globos namuose gyvenančiomis motinomis
Alternative Title:
Drama therapy methods using in social work with mothers that lives in foster home
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2011, t. 21, Nr. 5, p. 32-37
Keywords:
LT
Dramaturgija / Dramaturgy; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Socialinis darbas / Social work; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMotinystė – tai naujo vaidmens atsiradimas moters gyvenime, lemiantis naujų funkcijų, susijusių su vaikų auginimu, atsiradimą. Tačiau ne visos motinos yra pasirengusios atlikti naujai atsiradusias funkcijas. Socialinės rizikos šeimai (motinai ir kartu su ja gyvenantiems vaikams) sprendžiant šią problemą gali būti organizuojama trumpalaikė socialinė globa. Trumpalaikės socialinės globos metu teikiamos socialinės paslaugos padeda motinoms ugdyti socialinius įgūdžius ir stiprinti motyvaciją įveikti iškilusias socialines problemas ir organizuojant pagalbą, suderintą su švietimo ir ugdymo, užimtumo, sveikatos priežiūros priemonėmis, užtikrinančią rūpinimąsi asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvavimą darbo rinkoje. Siekiant ugdyti motinų socialinius įgūdžius bei stiprinti motyvaciją įveikti iškilusias socialines problemas gali būti naudingas dramos terapijos taikymas. Lietuvoje dramos terapijos metodų taikymas socialiniame darbe yra mažai tirta sritis, todėl šio straipsnio tikslas – atskleisti dramos terapijos taikymą socialiniame darbe su laikinos globos namuose gyvenančiomis motinomis. Siekiant išsiaiškinti, kaip dramos terapijos metodai yra taikomi socialiniame darbe su laikinos globos namuose gyvenančiomis motinomis buvo atliktas kokybinis tyrimas. Atliktas tyrimas atskleidė, kad įvairūs dramos terapijos metodai, taikomi socialiniame darbe su laikinos globos namuose gyvenančiomis motinomis, padeda ugdyti empatijos ir supratingumo jausmą, skatina diskusijas, bendravimą ir pasitikėjimą grupės nariais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dramos terapija; Globos įstaigos; Laikini; Laikini globos namai; Motinystė; Socialinis darbas; Drama therapy; Dramos therapy; Foster home; Mother-hood; Motherhood; Social work.

ENThe motherhood is new role in the women's life. This role influences new functions related with children rearing. The mothers are not always prepared to accomplish new functions. The short-term social care can be organised to help social risk family (mother and their children). The social services are provided during the short- time social care. These social services help to mothers develop social skills and strengthen motivation to solve social problems. The support involves also partners from education, occupation, health care, labour market sectors. The drama therapy methods are useful helping mothers develop social skills and strengthen motivation to solve social problems. The drama therapy methods are not explored in Lithuanian social work. The aim of this paper is to reveal using of drama therapy methods in social work with mothers that lives in foster home. The qualitative research was accomplished by implementing the aim. The participatory action research as the type of qualitative research was chosen. This type of qualitative research gave possibility to apply drama therapy methods in practice involving clients (mothers) and providing support for them. This research shows that different drama therapy methods using in social work with mothers that lives in foster care helps to develop empathy, sense of comprehension, communication and discussions between group members and trust to each other. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6134
Updated:
2021-02-25 09:43:32
Metrics:
Views: 54    Downloads: 11
Export: