Management of e-learning in educational organizations : how to change the university

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Management of e-learning in educational organizations: how to change the university
Summary / Abstract:

LTE - mokymas kaip tyrimo objektas yra dažnas ir analizuojamas skirtingų autorių. Šis mokymas dažnai pristatomas labai prieštaringai. Šio straipsnio tikslas yra analizuoti e – mokymą plačiame socialiniame kontekste ir mokymo organizavimo lygmenyje. Taip pat straipsnyje apibūdinamas e - mokymo teorinis pagrindas, aprašomi sunkumai ir problemos, įgyvendinant e – mokymą universitetuose. Pagrindinis teorinis e-mokymo pagrindas yra konstruktyvizmas. Straipsnyje kalbama apie e-mokymo situaciją Vilniaus universitete.

ENE-learning as a study object is frequent and is analysed by numerous authors. E-learning is often presented very controversially. The purpose of this article is to analyse e-learning in a broad social context and at the level of learning organisation. The article also describes theoretical grounds for e-learning and difficulties and problems in implementing e-learning at universities. The main theoretical ground for e-learning is constructivism. The article speaks about the e-learning situation at Vilnius University.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6129
Updated:
2013-05-03 16:09:29
Metrics:
Views: 20
Export: