Women’s Social Rights and Entitlements in Latvia and Lithuania: Transformations and Challenges

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėWomen’s Social Rights and Entitlements in Latvia and Lithuania: Transformations and Challenges
Autoriai
KnygojeWomen’s Social Rights and Entitlements . 2006, P. 180-202
Reikšminiai žodžiai
LTGimstamumo lygis; Amžius; (Ne) užimtumas; Atlyginimų skirtumas; Lyčių aspekto integravimo strategija
ENFertility rate; Age; (un)employment; Wage gap; Gender mainstreaming
Santrauka / Anotacija

LTKokias pasekmes jaučia moterys byrant valstybės gerovei? Kokia moterų emigrančių socialinių teisių situacija Europos Sąjungoje? Kokia reali smurto prieš moteris namuose situacija? Kokia buvo pokomunistinių pereinamųjų procesų įtaka socialinėms laisvėms buvusiose Rytų bloko šalyse? Moterų socialinės teisės ir laisvės atsako į šiuos klausimus atsižvelgiant į tai, kad su šiais klausimais susiję daug įvairių dalyvių. Socialinės moterų apsaugos Europoje realybę smarkiai įtakojo socializmo pabaiga, religinės ir patriarchalinės tradicijos, socialinių paslaugų privatizacija ir Europos Sąjungos plėtra. Autoriai analizuoja šių pokyčių pasekmes įvairioms moterų grupėms. Jie pabrėžia, kad turi būti skubiai imamasi priemonių specifinėse srityse, tokiose kaip smurtas prieš moteris ir mažumų socialinių grupių moterų socialinė apsauga. Jie taip pat siūlo būdus paskatinti platesnes diskusijas apie socialines teises.

ENWhat are the consequences for women of the crumbling of the welfare state? What is the situation of migrant women's social rights in the European Union? What is the reality of domestic violence for women? What has been the influence of the post-communist transition process on social entitlements in former Eastern bloc countries? Women's Social Rights and Entitlements answers these questions by taking into account the diversity of actors involved. The reality of the social protection offered to women in Europe has been dramatically influenced by the end of socialism, religious and patriarchal traditions, the privatization of social services and the enlargement of the European Union. The contributors analyse the consequences of these changes on various groups of women. They emphasise the urgency of further work to be done in specific areas like violence against women and social protection of women from minority groups. They also suggest ways forward in the boarder debate on social entitlements.

ISBN1-4039-4988-3
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6128
Atnaujinta2013-04-28 16:21:57
Metrika Peržiūros: 6