Vilniaus akademijos biblioteka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus akademijos biblioteka
Alternative Title:
Library of Vilnius Academy
In the Journal:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Jėzuitai / Jesuits; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama VU bibliotekos kūrimo istorija nuo Vilniaus kolegijos įkūrimo 1569 m. iki 1774 m., kai Vilniaus akademija atiteko Edukacinei komisijai ir buvo pavadinta Vilniaus vyriausiąja mokykla. 1569 m. Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus kvietimu į Lietuvą atvyko jėzuitai, kurie 1570 m. liepos 17 d. atidarė Vilniaus kolegiją, o prie jos ir biblioteką. 1572 m. karalius Žygimantas Augustas dalį savo knygų rinkinio testamentu dovanojo Vilniaus kolegijos bibliotekai. Karaliaus bibliotekoje buvo saugoma apie 5000 knygų. Dalį jų Žygimantas Augustas paveldėjo iš tėvo Žygimanto Senojo (apie 71 tomą), kitas karaliui dovanojo jų autoriai ir bibliofilai: Martynas Liuteris, Jonas Kalvinas, Prūsijos kunigaikštis Albrechtas Brandenburgas ir kiti, tačiau didžiąją knygų dalį Vakarų Europoje nupirko karaliaus bibliotekininkai. Vilniaus kolegijos bibliotekai savo knygas padovanojo kardinolas Jurgis Radvila, Vilniaus sufraganas ir Žemaičių vyskupas Mikalojus Pacas, prelatas ir Vilniaus katedros dekanas Adrijanas Decijus, laisvųjų menų ir filosofijos magistras, arkidiakonas Grigalius Svencickis, Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius ir kiti. 1646 m. akademija pradėjo mūryti naujo didelio refektorijaus pamatus. Naujasis refektorijus užėmė pirmojo aukšto salę, identiška antrojo aukšto salė buvo skirta svetainei. Šioje salėje ir buvo įsikūrusi Vilniaus akademijos biblioteka. Išlikusi 1773-1774 m. universiteto inventorinė knyga, saugoma VU bibliotekos Rankraščių skyriuje, puikiai atskleidžia to meto akademijos bibliotekos vaizdą.Reikšminiai žodžiai: Akademija; Bibliotekos; Jėzaus draugija; Fondas; Donacijos; Inventorinės knygos; Refektorius; College; Collection; Library; Volume; Donation; Refectory; Inventory.

ENThe article discusses the history of creation of the library of Vilnius University starting from the launching of Vilnius College in 1569 till 1774, when Vilnius Academy was taken over by the Educational Commission and was called the Senior School of Vilnius. In 1569, by invitation of Vilnius bishop Valerijonas Protasevičius Jesuits came to Lithuania, who, on 17 June, 1570, opened the Vilnius College and a library under it. In 1572 King Sigismund II Augustus, by his testament, gave a part of his book collection to the library of Vilnius College. About 5000 books were stored in the King’s library. A part of them was inherited by Sigismund II Augustus from his father Sigismund the Old (about 71 volumes), others were given to the king by their authors and bibliophiles: Martin Luther, John Calvin, the Duke of Prussia Albrecht Brandenburg and others, however the largest part of the books was purchased by the king’s librarians in the Western Europe. Cardinal Jurgis Radvila, the Suffragan of Vilnius and the Bishop of Samogitia Mikalojus Pacas, prelate and the Dean of Vilnius Cathedral Adrijanas Decijus, master of free arts and philosophy, Archdeacon Grigalius Svencickis, the Bishop of Vilnius Eustachijus Valavičius and other persons gave their books to the library of Vilnius College. In 1646 the academy started setting the foundations for a new large refectory, which occupied the hall of the first floor and the identical hall on the second floor was used as a salon. The said hall was used for the purposes of the library of Vilnius Academy. The image of the library of the academy of the period is perfectly shown by the remaining inventory book of the University of 1773-1774, which is stored at the Manuscripts Department of the Library of Vilnius University.

ISSN:
1822-3699
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6113
Updated:
2018-12-17 11:39:31
Metrics:
Views: 38    Downloads: 2
Export: