O religijnej grafice ilustracyjnej w Wilnie około połowy XVIII wieku

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
O religijnej grafice ilustracyjnej w Wilnie około połowy XVIII wieku
Alternative Title:
  • About Vilnius Religious Illustrative Graphics in the Middle of the 17th Century
  • Apie Vilniaus religinę iliustracinę grafiką XVIII a. viduryje
In the Book:
Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 165-201. (Dailės istorijos studijos ; 2)
Keywords:
LT
Grafika; Iliustracija; Raižytojai.
EN
1st half of 18 century; Engraver.
Summary / Abstract:

LTXVIII a. pr. Lenkijos ir Lietuvos valstybėje, intensyvėjant knygų leidybai, sparčiai ėmė daugėti iliustracinės grafikos. XVIII a. I. p. spaudinių tematika buvo įvairi: leista politinė, istorinė, religinė ir panegirinė literatūra, kalendoriai ir kt. Leidinių gausėjimas ir jų įvairovė skatino iliustracijų poreikį. Spaudinių iliustracijas kūrė vietiniai raižytojai, kurie dažniausiai dirbo vienuolynuose, kolegijose ir universitetuose. Raižinius užsakinėjo vienuolynai, kolegijos, universitetai, valdovas, dvasininkai ir pasauliečiai. Raižytojai dirbo įvairiuose Abiejų Tautų Respublikos miestuose: Krokuvoje, Varšuvoje, Poznanėje, Liubline, Zamoscyje, Lvove ir Vilniuje. XVIII a. Lenkijos ir Lietuvos valstybės raižytojų kūriniuose vyravo religinės temos: vaizduoti šventųjų atvaizdai, jų gyvenimo ir kankinystės scenos. Kompozicijas dažnai papildė alegoriniai ir simboliniai motyvai. Fonuose taip pat raižyta bažnyčios ir vienuolynai, miestų architektūros fragmentai arba gamtovaizdžiai. Religines kompozicijas dažnai rėmino architektūros motyvai. Kompozicijose vyravo rokoko ornamentika. Daugelis XVIII a. religinių iliustracijų buvo gausiai užpildytos įvairiais motyvais ir kūrė horror vacui įspūdį. Straipsnyje pristatomi kelių XVIII a. I p. Vilniaus raižytojų kūriniai: P. V. Balcevičiaus, J. A. Piotrovskio, M. Čaplinkskio. Vilniaus raižytojų kūriniams labiau nei kituose Abiejų Tautų Respublikos miestuose sukurtoms iliustracijoms būdingas siužetiškumas, gausios ir įvairios ornamentinės puošmenos. Daugelio XVIII a. Vilniaus raižinių forma primityvi, bet piešinys detalus.Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Grafika; Iliustracija; Religiniai paveikslėliai; Raižytojai; Vilnius; 1st half of 18 century; Engraver.

ENIn the early 18th century given development of book publishing, illustrative graphics started spreading in Poland and Lithuania. Themes of publications were various: political, historical, religious and eulogical literature, calendars, etc. were published. Increasing number and variety of publications demanded for illustrations. Illustrations were created by local carvers who used to work in monasteries, colleges and universities. Carvings were ordered by monasteries, colleges, universities, the ruler, the clergy and the laymen. Carvers worked in various towns of the Republic: Krakow, Warsaw, Poznan, Lublin, Lvov and Vilnius. In the 18th century carvings were dominated by religious motives. The composition was often supplemented with allegoric and symbolic motives. The background also showed churches and monasteries, fragments of urban architecture or views of nature. Religious compositions were often framed in architectural elements. Compositions were dominated by rococo ornaments. Many religious illustrations were filled with various motives and created an impression horror vacui. The article presents works by some Vilnius carvers: P. V. Balcevičius, J. A. Piotrovskis and M. Čaplinkskis. Works by Vilnius carvers in particular are characterised by a specific plot line, abundant and various ornamental decorations. The form of many carved works in Vilnius was primitive but the drawing was detailed.

ISBN:
9986638771
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6106
Updated:
2018-12-17 11:48:37
Metrics:
Views: 38    Downloads: 4
Export: