Baltijos šalių ekonomikos augimą skatinantys ir slopinantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos šalių ekonomikos augimą skatinantys ir slopinantys veiksniai
Alternative Title:
Economic growth in the Baltic countries. It's enhancing and inhibiting factors
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2005, 43, p. 32-39
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominis augimas; Darbo rinka; Našumas; Investicijos.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Ekonominis augimas; Investicijos / Investments; Našumas; Tarptautinė prekyba / International trade.
Summary / Abstract:

LTPer paskutinį dešimtmetį Baltijos šalys pasiekė tikrai įspūdingų rezultatų: buvo įgyvendinta daug ekonominių ir politinių reformų kuriant liberalią ir nesuvaržytą ekonomiką, užtikrinant tarptautinės prekybos plėtrą ir barjerų mažinimmą. Visa tai vainikavo įstabūs ekonomikos augimo tempai – pagal šį rodiklį Lietuva pirmavo tarp kitų pereinamosios ekonomikos šalių. Šiandien visos trys Baltijos šalys jau yra pripažintos Europos Sąjungos narės, suformavusios gana stabilias laisvosios rinkos ekonomikas. Todėl įdomu, atsigręžiant atgal, panagrinėti tą gana įtemptą laikotarpį, kurio metu padaryti sprendimai lėmė visą tolesnį vystymąsi. Norint ir ateityje valdyti šalies augimą ir plėtrą yra labai svarbu suvokti tiek mūsų valstybės, tiek ir viso Baltijos šalių regiono ekonomikos augimo priežastis, veiksnius, poveikį tam tikroms šalies ūkio šakoms, kiek įmanoma išskirti jo valdymo būdus bei skatinimo priemones, rizikas ir jų valdymą. Straipsnyje nagrinėjami ekonomikos augimą lemiantys veiksniai, jų kitimas. Analizuojamas laikotarpis apima 1995 – 2004 m. Taip pat straipsnyje aptariamos darbo rinkos tendencijos, bendras gamybos veiksnių našumas, investicijos bei gyventojų skaičiaus kitimas minėtu periodu.

ENOver the last decade the Baltic states have made a remarkable breakthrough: implemented numerous economic and political reforms targeted at the creation of liberal economies, development of international trade and abolition of trade barriers. All such efforts were crowned by an outstanding economic growth – in terms of this indicator Lithuania used to be the leading country among other transitional economies. Today all the three Baltic states are well-recognised members of the European Union with a relatively stable free market economy. Looking in retrospect it is interesting to analyse this short period and decisions made which paved the way for future developments. In order to be able to control the national economic growth and development it is highly important to be aware of the reasons and factors determining economic growth of our country and the entire Baltic Sea, their impact on certain branches of economy and, to the extent possible, separate the ways and tools for controlling risk factors. The article looks into the factors of economic growth. The period covered starts in 1995 and ends in 2004. In addition, the article also discusses trends of labour market, aggregate efficiency of production factors, investments and changes in the number of population during the given period.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61
Updated:
2021-04-16 20:26:05
Metrics:
Views: 22
Export: