The Model for sustainable development in transport infrastructure

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Model for sustainable development in transport infrastructure
Keywords:
LT
Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTTransportas yra vienas pagrindinių šalies ūkio infrastruktūros elementų, turintis esminės įtakos tiek ekonominiams, tiek ir socialiniams procesams. Nuolat augantys transporto srautai reikalauja nuolat plėtoti transporto infrastruktūrą. Antra vertus, transportas yra ekonomikos šaka, kurios normaliam veikimui ir jo infrastruktūros tolimesnei plėtrai reikalingi nemaži ištekliai. Todėl labai svarbu šias sąnaudas mažinti, pirmiausia optimizuojant keleivių ir krovinių srautus transporto tinkle bei pačią tinklo plėtrą. Transporto infrastruktūros plėtra sukelia ir neigiamas pasekmes aplinkai, t.y. didina triukšmą, kas ypač nepageidautina urbanizuotose vietovėse, daro žalą žemės ūkiui užteršdama žemę ir vandenį prie transporto kelių, kenkia aplinkai, ardydama natūralią biologinę pusiausvyrą ir keldama grėsmę tam tikroms faunos ir floros rūšims. Šias pasekmes privalu įvertinti projektuojant transporto infrastruktūros plėtrą. Iki šiol kaip taisyklė ekonominiai ir gamtosauginiai transporto plėtros aspektai buvo nagrinėjami atskirai. Straipsnyje siūlomas optimizacinis modelis transporto infrastruktūrai plėtoti, leidžiantis spręsti abi šias problemas kartu. Modelio optimalumo kriterijus įvertina visas išlaidas transportavimui bei transporto tinklo plėtrai, bei išlaidas, būtinas transporto neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti. Modelio ribojimų sistema nustato transporto neigiamo poveikio aplinkai ribas, kurių negalima viršyti. Taigi siūlomas modelis leidžia optimizuoti sumines išlaidas kartu neviršijant nustatytų neigiamų pasekmių ribų. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Transporto infrastruktūra; Transport infrastructure; Environmental protection law.

ENConstantly increasing volumes of passenger and cargo transportation require a constant transport network development as well as renewal and updating of its elements. Thus, transport is a branch of economy that requires a lot of resources for its normal functioning. On the other hand, the development of transport infrastructure can cause negative effects on the environment. We propose here the optimization model allowing us to choose the most efficient way of development of transport infrastructure. The criterion of the model involves the expenses needed for compensating the negative effects of development of the transport infrastructure and system restrictions of the model involve the restrictions limiting the negative effects of development. The model allows us to optimize the costs of development of the transport infrastructure without exceeding the limits set for the negative effects. [From the publication]

ISBN:
9955-28-041-7
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6082
Updated:
2013-04-28 16:21:31
Metrics:
Views: 31
Export: