Gimtosios kalbos reikšmė mokant anglų verslo kalbos

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėGimtosios kalbos reikšmė mokant anglų verslo kalbos
Kita antraštėRole of mother tongue in teaching business English
Autoriai
KnygojeBest practices of teaching less widely-used languages in multicultural and multinational Europe : materials of the conference, 23-25 September 2004, Vilnius . 2004, P. 114-116
Reikšminiai žodžiai
LTAnglų verslo kalbos mokymas; Gimtosios kalbos panaudojimas
ENTeaching business English; Utilization the native language
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje aprašomi knygos „Mind Your Business“ tinkamumo anglų kalbos mokymui (mokymuisi) tyrimo, atlikto Vilniaus Vadybos Kolegijoje 2003 metais, rezultatai. Knygos autorės (Vilniaus Universiteto dėstytojos B. Grobovienė ir R. Kriaučiūnienė bei Vilniaus Vadybos Kolegijos dėstytoja O. Kudirkienė) šiuo tyrimu siekė išsiaiškinti mokymo priemonės efektyvumą mokant kolegijų studentus anglų verslo kalbos. Tyrimo metodologinį pagrindą sudaro straipsnyje pateikiama anglų kalbos mokymo (mokymosi) metodų apžvalga, akcentuojanti gimtosios kalbos svarbą užsienio kalbos mokymo (mokymosi) procese. Tyrimas atskleidė pozityvų respondentų vertinimą, nes gimtosios kalbos panaudojimas paspartina anglų verslo kalbos mokymą (mokymąsi), taupo laiką, skiriamą ekonominių terminų, socialinių, kultūrinių reiškinių aiškinimui, sumažina įtampą, sukuria palankesnę mokymo (mokymosi) atmosferą, o taip pat skatina studentų įgytos patirties versle panaudojimą. Autorės daro išvadą, jog dvikalbio užsienio kalbos mokymo (mokymosi) metodo panaudojimas akivaizdžiai parodo gimtosios kalbos panaudojimo svarbą ir efektyvumą anglų verslo kalbos mokymo (mokymosi) procese. [Iš leidinio]

ENThis article deals with the results of a 2003 study at Vilniaus Vadybos Kolegija [‘Vilnius Management College’] on the suitability of the book Mind Your Business for teaching/learning English. The authors of the book (Vilnius University lecturers B. Grobovienė and R. Kriaučiūnienė and Vilnius Management College lecturer O. Kudirkienė) conducted this study for the purpose of ascertaining its effectiveness as a teaching tool for teaching the college students Business English. The basis of the study’s methodology consists of the teaching/learning methods for English reviewed in the article, with the emphasis on the value of the native language in the foreign language teaching/learning process. The study revealed a positive evaluation from the respondents, since the use of the native language accelerates the teaching/learning of Business English, and it saves time when explaining economic terms and social and cultural phenomena. It reduces stress and creates a more conducive teaching/learning atmosphere. Likewise if encourages students to use their accumulated business experience. The authors conclude that use of a bilingual teaching/learning method for foreign languages clearly demonstrates the importance and effectiveness of using the native language when teaching/learning Business English.

ISBN9986668603
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6077
Atnaujinta2020-07-30 10:11:59
Metrika Peržiūros: 1