Baltijos šalių pensijų fondai ir jų vykdoma investavimo politika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos šalių pensijų fondai ir jų vykdoma investavimo politika
Alternative Title:
Pension Funds and Investment Policies of Pension Funds in the Baltic States
In the Book:
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Finansavimas / Financing; Investicijos / Investments; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTEstija pirmoji iš trijų Baltijos valstybių baigė vykdyti trijų pakopų pensijų sistemos reformą - 2002 m. Nedaug nuo jos atsiliko Latvija. Lietuvoje II pakopos pensijų fondai savo investicinę veiklą pradėjo tik 2004 m., o trečiosios pakopos pensijų fondai tik tų pačių metų pabaigoje. Straipsnyje buvo lyginamos tik bendros Baltijos šalių pensijų fondų vystymosi ir investavimo tendencijos. Nagrinėjant Estijos ir Latvijos privačių pensijų fondų grynųjų aktyvų augimo dinamiką, matyti, kad aktyvų augimas būdingas tiek II, tiek III pakopos pensijų fondams, tačiau II pakopos fondų grynųjų aktyvų dydis ir augimo tempai yra žymiai didesni negu III pakopos fondų. Estijos pensijų fondai labiausiai iš visų Baltijos šalių yra orientuoti į užsienio rinkas. Labiausiai į vidaus rinką šiuo atveju yra orientuoti Latvijos pensijų fondai. Estijoje yra labiausiai diversifikuotas iš visų Baltijos šalių II pakopos pensijų fondų turto portfelis. Ir tai yra dėsninga, nes Estijos pensijų fondai daugiausiai iš visų Baltijos šalių investuoja į akcijas, o tokie vertybinių popierių portfeliai yra rizikingesni ir reikalauja didesnės diversifikacijos. Tuo tarpu Latvijos pensijų fondai yra žymiai konservatyviškesni. Lietuvos pensijų fondai nors nedrąsiai, bet po truputį didina nuosavybės vertybinių popierių dalį bendrame investicijų portfelyje. Visose Baltijos valstybėse pastebimas investicijų į akcijas apimties didėjimas. Tai yra teigiamas reiškinys, didinantis pensijų fondų investicijų pelningumą.Reikšminiai žodžiai: Pensijų fondai; Vertybiniai popieriai; Investicijos; Diversifikacija; Pension funds; Security; Investment; Diversification.

ENEstonia was the first among the three Baltic states to complete the third pillar of the pension system reform in 2002. It was soon followed by Latvia. In Lithuania, though, the second pillar pension funds commenced their investment activities only in 2004, while the third pillar – only at the end of the same year. The article compared common development and investment trends of pension funds in all the three Baltic states. An analysis of dynamics of net asset growth of Estonian and Latvian private pension funds shows that asset growth is common both to second and third pillar pension reforms, the noticeable difference being that the size and growth pace of net assets of second pillar are far greater than that of third pillar. Compared to the other two Baltic states, Estonian pension funds are mostly oriented towards foreign markets, whereas Latvian pension funds are mostly oriented towards domestic market. Estonia has the most diversified asset portfolio of the second pillar from among the three Baltic states, which is not surprising given that Estonian pension funds invest in shares which are type of securities with the highest risk and, thus, calling for a larger diversification. Latvian pension funds, on the contrary, are much more conservative. Lithuanian pension funds are gradually increasing share capital in their investment portfolios. All three Baltic states share a growing tendency of investments into shares, which is a positive phenomenon enhancing return on investments of pension funds.

ISBN:
9955098937
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/607
Updated:
2014-01-18 17:22:10
Metrics:
Views: 34
Export: