Интегрированное обучение детей с нарушениями зрения

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Интегрированное обучение детей с нарушениями зрения
Alternative Title:
Integrated Teaching of Children with Eyesight Problems
In the Journal:
Дефектология. 2006, Nr. 3, p. 78-82
Keywords:
LT
Asmenys su regėjimo sutrikimais.
EN
.
Summary / Abstract:

LTKintant visuomenei, kinta ir visuomenės požiūris į vaikus, su specialiais poreikiais , taip pat su regėjimo sutrikimais. Dabar tėvai turi teisę leisti vaikus į bendrojo lavinimo mokyklas. Tačiau mokytojai ir tėvai neturi žiūrėti į integraciją savitiksliškai, o jiems turi rūpėti jų vystymasis ir jų poreikiai. Sprendžiant problemas integracijos kontekste, reikia atsižvelgti į kiekvieno regiono ekonominį pajėgumą. Teigiama, kad integracija turi vykti etapais. Šiame straipsnyje aprašomas socialinės, psichologinės ir pedagoginės problemos integruojant vaikus su regėjimo sutrikimais į paprastąją bendrojo lavinimo mokyklą. Šiame modelyje pristatomi įvairūs integracijos keliai, su specialiais apmokymų reikalavimais, kūrei realizuoti Lietuvos mokyklos sistemoje.

ENAs the society is changing, the attitude of the society towards children with special needs—including eyesight problems—changes as well. Now parents have a right to enrol their children to general schools. Although teachers and parents should not perceive integration as a single purpose phenomenon. On the contrary, they should care for development and needs of such children. While resolving problems in the context of integration, economic capacity of each region should be considered. Positive integration should have a staged approach. This article describes social, psychological, and pedagogical issues pertaining to integration of children with eyesight problems into a regular secondary school. This model introduces various integration methods with provided special training requirements in order to introduce the system in Lithuanian schools.

ISSN:
0130-3074
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6058
Updated:
2013-04-28 16:21:14
Metrics:
Views: 27
Export: