Kraštovaizdžio ir aplinkos kokybės įtaka nekilnojamo turto vertei

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kraštovaizdžio ir aplinkos kokybės įtaka nekilnojamo turto vertei
Alternative Title:
Environment quality and landscape impact on estate value and price
In the Book:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Aplinkos apsauga / Environmental protection; Draudimas / Insurance; Kraštovaizdis / Landscape; Turtas / Assets.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama aplinkos faktorių įtaka įsigyjamo ar valdomo nekilnojamojo turto (NT) kainai ir draudimo tarifams. Analizėje pateikiami finansiniai kriterijai, kurie apsprendžia NT vertę: geografinė padėtis (šilta, šalta); ekstremalių situacijų lygio rodiklis (žemės drebėjimas, cunamis, taifūnas); ekonominis vietovės (valstybės) patikimumas (bankai); aplinkosauginių reikalavimų juridiniai pagrindai (mokesčiai už taršą); landšafto ir žmogaus gerovei priimtinos sąlygos. Atitinkantis visas išvardintas sąlygas regionas leidžia teikti galimybę didžiausias investicijas į NT. Taip pat darbe analizuojamos NT kainos ir jų tendencijos Vilniuje. Perkant NT dažniausiai naudojamasi bankų paslaugomis, kurie siūlo nemažą asortimentą paskolų itin palankiomis sąlygomis, todėl nagrinėjant šiuos klausimus, būtina ir paskolos būstui analizė. Kalbant apie NT, jo aplinką negalime nepaminėti svarbiausio saugumo užtikrinimo garanto – draudimo. Draudimas gali tapti mūsų materialinės ir moralinės gerovės užtikrinimo garantu. Analizuodami NT draudimo rinką Lietuvoje pastebėsime, kokią, įtaką kraštovaizdis turi draudimo įmokų dydžiui ir rizikos valdymo įvertinimui. Galime teigti, kad kiekvienas žmogus, prieš įsigydamas turtą, labai nuodugniai apžiūri ne tik tai kas yra jo viduje, bet didelį dėmesį skiria ir jo išorei bei aplinkai. Esant nors menkiausiam trūkumui, pirkėjui atsiranda galimybė derėtis dėl mažesnės kainos. Vienas iš būdų padedantis nustatyti būsto ir aplinkos vertę - hedonistinių kainų metodas, naudojamas gamtos gėrybėms vertinti jų įtaką atitinkamų rinkos prekių ir paslaugų kainoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Turtas; Tarša; Kraštovaizdis; Draudimas; Estate; Pollution; Landscape; Insurance.

ENThe article analyzes the impact of environmental factors on price and insurance rates of acquired or managed real estate. The analysis provides financial criteria, which determine a price of real estate: geographical location (warm, cold); indicator of extreme situations level (earthquake, tsunami, cyclone); reliability (banks) of economic location (country); legal basis for environmental requirements (pollution tax); conditions conducive to landscape and human well-being. A region fulfilling all of the aforementioned criteria allows opportunities for the biggest investments into real estate. Also, the work analyzes real estate prices and their fluctuations in Vilnius. When buying real estate, buyers usually rely on services of banks, which provide a considerable range of mortgages at especially favourable conditions, thus, in examining this issue, it is also necessary to analyze real estate mortgage conditions. Concerning real estate, its environment, one cannot fail to mention the most important guarantee of safety – insurance. Insurance can become the basis for safeguarding our material and moral well-being. When analyzing real estate insurance market in Lithuania, the authors describe what impact landscape has on the rate of insurance payments and evaluation of risk management. We can claim that before purchasing property, every individual thoroughly examines not only what is inside, but also outside view and surroundings of an estate. Should even a small shortcoming be detected, a buyer has an opportunity to bargain for a lower price.

ISBN:
9955098937
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/604
Updated:
2013-04-28 15:19:39
Metrics:
Views: 33
Export: