Latvių tikriniai vardai Šiaulių dienraščiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Latvių tikriniai vardai Šiaulių dienraščiuose
Alternative Title:
Latvian proper names in the newspapers of Šiauliai
In the Book:
Vėliau paskelbta leidinyje: Tarp Lietuvos ir Latvijos: lingvistinės paralelės / Regina Kvašytė. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2012. P. 367-379
In the Journal:
Kalbos aktualijos. 2006, Nr. 8, p. 42-52
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tikriniai vardai; Asmenvardžiai; Simboliniai pavadinimai; Proper names; Personal names; Place-names; Symbolic names.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Latvių kalba / Latvian language; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
EN
Personal names; Place-names; Proper names; Symbolic names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama latvių kalbos tikrinių vardų vartosena regioninėje spaudoje - dienraščiuose "Šiaulių naujienos" ir "Šiaulių kraštas". Kalbant apie kitų kalbų tikrinių vardų perteikimą lietuvių kalba, dažniausiai nagrinėjami asmenvardžiai, rečiau vietovardžiai ir beveik nenagrinėjami simboliniai pavadinimai. Iš Šiaulių krašto spaudos rinkti visų minėtų latvių tikrinių vardų grupių vartojimo pavyzdžiai, bet aptariami jie skyrium. Asmenvardžių grupėje būdingiausi netikslumai susiję su balsių ē ir ī, tai pat su dvibalsio o netaisyklingu perteikimu. Nagrinėjant latvių kalbos balsių ir dvibalsių perteikimą, tenka konstatuoti: perteikiant ilgąsias balses nepakankamai įsigilinama, ką reiškia brūkšnelis virš raidės, t. y. ilgumo ženklas, o dvibalsės netaisyklingą vartojimą (tiksliau - jos nevartojimą) nulemia nežinojimas, kaip tarti atitinkamą žodį. Tokių perteikimo klaidų esama ir vietovardžių grupėje. Be to, nelengva pasirinkti tinkamas galūnes. Nustatyta, kad esama ir galūnių perteikimo varijavimo, kai ir nutarimuose keičiami reikalavimai, pvz., dėmens -kalns lietuvių kalbos variantai -kalnis ir -kalnas. Vietovardžių grupėje daugiausia sunkumų kyla dėl vienaskaitos ir daugiskaitos formų (ne)diferencijavimo ir tinkamos galūnės pasirinkimo. Simbolinių pavadinimų perteikimo būdai dar nepakankamai aptarti, todėl ir kalbamųjų tikrinių vardų netaisyklingo vartojimo įvairovė žymiai didesnė. Kai kuriais atvejais sudėtinga apsispręsti, kokią formą geriau pasirinkti. [Iš leidinio]

ENThis article studies the treatment of Latvian proper names in the regional press: in this case, the Šiauliai newspapers ‘Šiauliai News’ and ‘Šiauliai Country’. Research into the rendering of names from other languages into Lithuanian usually focuses on personal names, less often on place names and hardly ever on ‘symbolic names’ [the names of companies and products, institutions, organisations, sports teams, shops, clubs, etc.] This article deals separately with the treatment of examples of each of these types of names in the press of the Šiauliai region. In relation to personal names, the most typical inaccuracies concern treatment of the Latvian long vowels ē and ī, also the incorrect transliteration of Latvian o, which is actually a diphthong (equivalent to Lithuanian uo). Analysis of the treatment of Latvian vowels and diphthongs makes it possible to state that there is not enough awareness of what the tittle (vowel-lengthening diacritic mark) above a letter means; and the incorrect use of the diphthong uo (more precisely - its non-use) is due to lack of knowledge about how to pronounce the words in question. Such transcription errors occur in relation to place names also. There seems to be difficulty in choosing the right case suffixes. Variation in the use of case suffixes was noted, which may reflect changes in guidelines, e.g. for the Latvian element -kalns to be rendered in Lithuanian as -kalnis rather than -kalnas. In regard to place names, the greatest difficulty seems to be with (non-) differentiation of singular and plural forms and therefore the choice of an appropriate case suffix. The treatment of ‘symbolic names’ has not been sufficiently discussed, which is reflected in the great variation of how these names are pronounced - or mispronounced - in spoken language. In some cases it is complicated trying to decide which the best form to choose is.

ISSN:
1648-9446
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6028
Updated:
2019-12-10 15:09:03
Metrics:
Views: 39    Downloads: 2
Export: