Religijos mokslų ir medicinos studentų nuostatos savižudybių atžvilgiu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Religijos mokslų ir medicinos studentų nuostatos savižudybių atžvilgiu
Alternative Title:
Attitudes of the Students of Religion and Medicine Towards Suicides
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Religija / Religion; Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTGerai žinoma nuostatų įtaka savižudybės plitimui: pozityvios nuostatos savižudybės atžvilgiu veikia kaip suicidinio elgesio katalizatorius. Siekiant ištirti vyraujančias nuostatas savižudybių atžvilgiu Lietuvoje, Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros tyrėjų grupė 2001 m. įsitraukė į tarptautinę nuostatų savižudybių atžvilgiu studiją SUPPORT, kurioje tiriamos labai įvairių tikslinių grupių nuostatos. Šiame pranešime lyginamos dviejų grupių – medicinos ir religijos mokslų studentų – nuostatos. Šios abi grupės yra vienos iš svarbiausių pagalbą teikiančių grupių visuomenėje, dažnai susiduriančios su padidėjusios rizikos žmonėmis. Nuo jų nuostatų ir žinių labai priklauso savižudybių prevencijos sėkmė. Tačiau medicinos studentai studijuoja „biologinius mokslus“, o religijos – „dvasinius mokslus“. Šio tyrimo tikslas – aprašyti ir palyginti religijos mokslų studentų nuostatas savižudybių ir savižudybių prevencijos atžvilgiu, jų žinias apie savižudybės rizikos įvertinimą su medicinos studentų nuostatomis ir žiniomis savižudybių atžvilgiu. Tyrime dalyvavo 204 religijos mokslų ir medicinos studentai (amžiaus vidurkis – 21,7 m.). Nustatyta, kad religijos mokslų ir medicinos studentų nuostatos savižudybių atžvilgiu skiriasi: požiūris į savižudybę, kaip priimtiną elgesio būdą tam tikromis aplinkybėmis (ypač sunkios ir nepagydomos ligos atveju) yra labiau būdingas medicinos studentams negu religijos mokslų studentams, tačiau religijos mokslų studentų žinios apie savižudybę ir jų prevenciją iš esmės nesiskiria nuo medicinos studentų.Reikšminiai žodžiai: Nuostatos savižudybės atžvilgiu; Religijos mokslų studentai; Medicinos studentai; Attitudes towards suicide; Students in religion; Students in medicine.

ENThe influence of attitudes on the spread of suicides is well known: positive attitudes towards suicide act as a catalyst of suicidal behaviour. In order to examine the prevalent attitudes towards suicides, a research group of Vilnius University’s Department of Clinical and Organizational Psychology took part in an international study of attitudes towards suicide SUPPORT, which studied the attitudes of very diverse target groups. This report compares the attitudes of two groups – students of religion and medicine. Both groups are among the most important groups in the society providing help and both often encounter higher-risk people. The success of suicide prevention significantly depends on their attitudes and knowledge. However, medical students study “biological sciences”, while students of religion – “spiritual sciences”. This research aims to describe and compare the attitudes of students of medicine and religion towards suicides and suicide prevention, as well as their knowledge of suicide risk assessment. 204 students of religion and medicine took part in the research (average age – 21.7). It was found that the attitudes of students of religion and medicine towards suicides differ: the view of a suicide as an acceptable form of behaviour under certain circumstances (especially in case of a serious and incurable disease) is more typical to medical students; however, both students of religion and students of medicine have basically the same knowledge of suicides and their prevention.

ISBN:
998619881X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6021
Updated:
2020-10-19 19:43:47
Metrics:
Views: 47
Export: