Užsienio kalbos lygių nustatymo kriterijai rengiant mokymą Mykolo Romerio universiteto kompiuterinėje laboratorijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsienio kalbos lygių nustatymo kriterijai rengiant mokymą Mykolo Romerio universiteto kompiuterinėje laboratorijoje
Alternative Title:
Keywords for determination of levels of foreign language in the preparation of training at the computer laboratory of the Mykolas Romeris university
In the Book:
Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas / redakcinė kolegija: Gintautas Akelaitis ... [et al.]. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. P. 43-50
Keywords:
LT
Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje “Užsienio kalbos lygių nustatymo kriterijai rengiant mokymą Mykolo Romerio universiteto kompiuterinėje laboratorijoje“ nagrinėjama užsienio kalbų skalių apibrėžtis, mokant užsienio kalbų MRU. 2006 metais laimėtas dvimetis užsienio kalbų mokymo projektas parengtas pagal BPD 2.4. priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas”, kuriuo siekta padidinti studentų ir dėstytojų, gerai mokančių kelias užsienio kalbas, skaičių bei skatinti inovatyvių mokymosi metodų naudojimą užsienio kalbų mokyme. Mokslo ir švietimo integracijos bei mokslo ir verslo sąveikos kontekste užsienio kalba yra identifikuojama kaip viena svarbesnių kompetencijų. Straipsnyje apžvelgti ET bendroji programa (ETBP), Europos kalbų testuotojų asociacijos (ALTE) „Can Do“ modelis, kurių pagrindu sudaryti projekto metu taikomi užsienio kalbų lygiai bei atlikta lyginamoji ET ir projekto lygių analizė. Projektinės grupės nustatyti lygiai nėra visiški Europos dokumentų lygių atitikmenys. Jie apibrėžti remiantis keliais kriterijais: kurso trukme, intensyvumu, mokymosi aplinka, tiksline auditorija. Nustatyti trys kursų lygiai: projekto kursų 1 lygis atitinka ET A1 ir A2 lygio dalį, 2 lygis –A2 dalį ir B1 dalį, 3 lygis – ET B1 dalį ir B2 lygio dalį. Kursų intensyvumas ir šiuolaikinė technologinė aplinka gali lemti greitesnį kalbos išmokimą, įgūdžių tobulinimą. Kursų turinys yra parinktas tikslingai, trijose reikalingiausiose srityse – socialinėje, darbo ir akademinėje (studijų. Didžiausias dėmesys bus skiriamas esminei – komunikacinei – kalbos funkcijai, t. y. kalbėjimo ir klausymo įgūdžių įtvirtinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Užsienio kalbos lygiai; Nustatymo kriterijai; Criteria defining; Foreign language; Reference levels.

ENThe article analyses the definition of scales of foreign language in the teaching of foreign languages at the Mykolas Romeris University. In 2006, the university won a two-year project for teaching of foreign languages under the SPD 2.4. instrument aimed to increase the number of university students and lecturers with good command of foreign languages and promote the application of innovative learning methods in the teaching of foreign languages. In the context of science and education integration and interaction of science and business, a foreign language is identified among the key competences. The article provides an overview of the Council of Europe’s General Programme (GPCE) and CanDo model of the Association of Language Testers of Europe (ALTE), which served as basis for determination of foreign languages levels applied in the project and the comparative analysis of levels used by the CE and the project. The levels set by the project group are not entirely equivalent to the levels of European documents. They are defined based on a few criteria: duration of course, intensity, learning environment and target audience. Course intensity and modern technological environment may determine faster learning of a language and improvement of skills. The content of course was selected in three most important fields: social, labour and academic. The biggest focus was made on speaking and hearing skills.

ISBN:
9955190434
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6014
Updated:
2023-09-01 17:53:53
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: