Elgesio sutrikimus turinčių paauglių ego funkcijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elgesio sutrikimus turinčių paauglių ego funkcijos
Alternative Title:
Ego functions of teenagers having conduct disorders
Keywords:
LT
Paaugliai / Adolescents; Psichikos sveikata / Mental health; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPaauglystėje gan dažnai pasireiškiantys elgesio sutrikimai sutrikdo tokių paauglių prisitaikymą. Psichodinaminės paradigmos teigimu, būtent Ego turi suderinti neretai prieštaringus vidinius ir išorinius reikalavimus taip užtikrindamas prisitaikymą ir adaptyvų funkcionavimą. Tačiau paauglystėje vyksta labai sparti Ego raida, svyruojanti tarp regreso ir progreso (Blos, 1962), o tai apsunkina paauglio adaptaciją. Ego siekia prisitaikymo atlikdamas įvairias funkcijas. Šiame tyrime tirtos keturios Ego funkcijos: impulsų ir afektų kontrolė, ryšiai su objektais (su realiais žmonėmis ir vidinėmis jų reprezentacijomis), gynybinė funkcija ir sintetinis-integracinis funkcionavimas. Tyrimo tikslas – nustatyti, kuo pasižymi elgesio sutrikimus turinčių paauglių Ego funkcijos ir kokia jų tarpusavio sąveika lyginant su sveikais paaugliais. Tyrime dalyvavo 14-16 m. paaugliai: 38 (25 merginos ir 13 vaikinų) turintys elgesio sutrikimus, ir 35 (20 merginų ir 15 vaikinų) nepasižymintys ryškiomis elgesio ir emocinėmis problemomis (remiantis YSR/11-18 klausimynu). Nustatyta, kad elgesio sutrikimus turintiems paaugliams būdinga itin sutrikusi impulsų ir afektų kontrolės funkcija, Ego yra neintegruotas, stokojama tarpusavio sąveikos tarp atskirų Ego funkcijų. Tačiau kuo geresnis gebėjimas derinti vidinius prieštaravimus, tuo geresnis kai kurių Ego funkcijų veikimas. Visos sveikų paauglių Ego funkcijos yra susijusios tarpusavyje. Remiantis tyrimo rezultatais pateikiamos praktinės rekomendacijos darbui su elgesio sutrikimus turinčiais paaugliais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paaugliai; Elgesio sutrikimai; Ego funkcijos; Adaptacija.

ENConduct disorders often manifested during teenage years often undermine adaptability of affected teenagers. According to psycho dynamic paradigm, Ego has to deal with combining of inner and outer conflicting requirements so as to guarantee adaptability and adaptive functioning. During teen years, Ego develops significantly but with fluctuations between regress and progress what causes difficulties in adaptability of a teenager. Ego seeks alleys for adaptability by pursuing various functions. The presented study involves research of 4 Ego functions: control of impulses and affects, object relations (with real people and inner representations of them), defensive functioning and synthetic-integrative functioning. The objective of the study was to specify Ego functions of teenagers with conduct disorders and indicate their interplay in comparison to healthy teenagers. The study covered a target group comprised of 14-16 year old teenagers: 38 teenagers (25 girls and 13 boys) with conduct disorders and 35 youngsters (20 girls and 15 boys) with no significant problems with conduct or emotions (based on YSR/11-18 questionnaire). It has been found, that teenagers with conduct disorders typically have a dysfunction of control of affects and impulses, their Ego is not integrated, they lack interplay between different Ego functions. However, the better ability to combine inner conflicts, the better is a display of some Ego functions. All Ego functions of healthy teenagers are interrelated. Based on the research findings some practical recommendations for work with teenagers having conduct disorders are presented in the article.

ISBN:
998619881X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6011
Updated:
2013-04-28 16:20:47
Metrics:
Views: 27
Export: