Neišsakyti išsiskyrusių šeimų berniukų poreikiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neišsakyti išsiskyrusių šeimų berniukų poreikiai
In the Book:
III pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 83-85
Keywords:
LT
Siūloma: krizių psichologija; Tėvų skyrybos; Moksleiviai; Berniukai; Poreikiai.
Summary / Abstract:

LTAugantis skyrybų skaičius įvairiose šalyse sąlygoja skyrybų poveikio vaikui tyrimų gausėjimą. Lietuvoje kasmet apie 10 tūkstančių vaikų patiria tėvų skyrybas. Tyrimuose konstatuojama, kad berniukai, išgyvenę tėvų skyrybas, yra ypač pažeidžiami. Jie negatyviau reaguoja į stresorius, yra įvaldę mažiau skyrybų įveikos būdų, dažniau siekia patys įveikti sunkumus ir rečiau pasinaudoja socialine pagalba. Darbu siekiama išsiaiškinti, kokie yra berniukų, išgyvenusių tėvų skyrybas, ir berniukų, gyvenančių su abiem tėvais, poreikių panašumai ir skirtumai bei kokie yra berniukų, patyrusių tėvų skyrybas, nepatenkinti poreikiai. Tyrime dalyvavo 98 vaikai, besimokantys Vilniaus vidurinėse mokyklose. Pilnų šeimų grupė sudarė atsitiktinai atrinkti to paties amžiaus vaikai. Vaikų poreikiai buvo vertinti projekcine vaikų apercepcijos testo (CAT) metodika, tyrimas atliktas individuliai su kiekvienu vaiku. Palyginus išsiskyrusių ir pilnų šeimų poreikių rodiklius, nustatyti statistiškai reikšmingi vaikų poreikių skirtumai. Išsiskyrusių šeimų vaikai dažniau išreiškia artumo, saugumo poreikius, o pilnų šeimų vaikai - pasiekimo poreikį bei norą laikytis socialinių normų. Nepriklausomybės poreikis tarp lyginamųjų grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Apibendrinus rezultatus daroma išvada, kad skyrybos gali pažeisti berniukų saugumo jausmą, sukelti baimę būti atstumtiems kitų žmonių, baimę nepritapti ir slopinti norą laikytis socialinių normų. Duomenų analizė atskleidžia, kad atstūmimo, išorinių pavojų, nesėkmės bei nepritapimo baimės slopina vaiko saugumo bei artumo siekimo poreikius bei trikdo vaiko normalią raidą. Tyrimo duomenys gali būti naudingi konsultavimo praktikoje.

ENThe growing number of divorces in different countries results in increase of studies of influence of the divorce phenomena to a child. In Lithuania about 10 thousand children experience their parents’ divorce each year. The study states that boys, who experience their parents’ divorce, become more sensitive. They are more akin to stressors, they use less ways for overcoming the divorce stress than girls, they try to overcome the difficulties themselves and use social help less frequently than girls. The study aims at identification of the similarities and differences of the needs of the boys who experience their parents’ divorce and those living with both parents and the unsatisfied needs of the boys, who experienced their parents’ divorce. 98 children, going to Vilnius secondary schools, participated in the study. The full family group included the randomly chosen children of the same age. The children’s needs were evaluated according to the CAT methodology, individually with each child. Comparing the indicators of the needs of divorced and full families, the statistically significant differences of children’s needs were identified. Children of divorced families express the need for security more frequently, while children of full families need achievement and observance of social norms. No significant statistic difference in the need for independence was observed between the compared groups. The conclusion is made that divorce damages boys’ feeling of security, raises fear to be outcast and reduces the inclination to observe social norms. The data analysis reveals that the fear of external dangers, failures and being outcast reduces the child’s feeling of security and hinders a normal development of the child. The data of the study can be useful in the consulting practice.

ISBN:
9986199069
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5985
Updated:
2013-04-28 16:20:32
Metrics:
Views: 2
Export: