Mokytojų patiriami stresai ir sveikata

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų patiriami stresai ir sveikata
Alternative Title:
Stress Experienced by Teachers and Their Health
In the Book:
III pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 51-55
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Psichikos sveikata / Mental health.
Summary / Abstract:

LTMokytojų patiriamo streso kaina – labai didelė. Tai ne tik pasekmės mokytojų, kaip profesinės grupės, būklei – pablogėjusi mokytojų sveikata, nepasitenkinimas darbu, perdegimas, bet ir neigiama įtaka moksleivių pažangumui bei sveikatos būklei. Buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti mokytojų patiriamo streso ypatumus, pasitenkinimą darbu, sveikatos būklę bei naudojamas įveikos strategijas. Šiame straipsnyje pateikiami rezultatai apie mokytojų darbo stresiškumą bei jų sveikatos būklę. Apklausta 300 mokytojų iš įvairų Lietuvos miestų bei rajonų. Tiriamųjų amžiaus vidurkis – 42,34 m. Nustatyta, kad didžiausias streso šaltinis mokytojams – jiems keliami reikalavimai (didelė atsakomybė, mokytojų vaidmenų gausa, ataskaitų ir kitų „popierių“ gausa, mokinių egzaminai). Mažiausią stresą kelia darbo aspektai, kuriuos galima apibūdinti kaip „psichologinį klimatą mokykloje“ (santykiai su administracija, kitais mokytojais ir pan.). Mokytojų sveikatos sutrikimų simptomai stipriai koreliuoja su įvairių darbo aspektų stresiškumu. Mokytojai, įvairius darbo aspektus vertinantys kaip stresiškesnius, t. y., patiriantys daugiau streso darbe, turi daugiau sveikatos sutrikimų simptomų.Reikšminiai žodžiai: Mokytojų stresas; Psichinė sveikata; Streso veiksniai.

ENThe stress experienced by teachers has a great cost. It includes both the consequences to the condition of teachers as a professional group – worsening health, work dissatisfaction, burnouts, – and the negative consequences to student results and health condition. The research sought to find out the particularities of the stress experienced by teachers, work satisfaction, health condition, as well as the strategies used in coping with stress. This article presents the research results, indicating the stressfulness of teachers’ work and their health condition. 300 teachers from various towns and districts of Lithuania were surveyed. The average age of the subjects was 42.34. It was found that the greatest source of stress for teachers are the requirements posed for them (enormous responsibility, the abundance of teacher roles, the multitude of reports and other paperwork, students’ examinations). The least stressful are those aspects of work that may be described as the “psychological climate at school” (relations with administration and other teachers, etc.). The symptoms of teachers’ health disorders strongly correlate with the stressfulness of the various aspects of work. Teachers who assess various aspects of work as more stressful, i.e. teachers who experience more stress at work, have more symptoms of health disorders.

ISBN:
9986199069
Related Publications:
Pedagogų gyvenimo būdas, vidinė darna ir subjektyvus savo sveikatos vertinimas / Virgilijus Verkys, Margarita Pileckaitė-Markovienė. Pedagogika. 2009, 94, p. 9-14.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5981
Updated:
2013-04-28 16:20:30
Metrics:
Views: 55
Export: