Baudos bausmė ir jos skyrimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudos bausmė ir jos skyrimas: disertacija
Alternative Title:
Fine as punishment and imposing it
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
170 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Geldstrafe und ihre Bemessung Vilnius : [Universität Vilnius], 2005 38 p. : diagr
Summary / Abstract:

LT[…] Pirmaisiais atkurtos nepriklausomos Lietuvos metais buvo bandyta didinti baudos lyginamąją dalį skiriamų bausmių struktūroje ir tuo tikslu buvo daromi atitinkami senojo baudžiamojo kodekso (toliau – BK) pakeitimai. […] Vis dėlto teismų praktikos statistika liudija, kad dažni BK pakeitimai 1995 – 2003 m. neturėjo reikšmingesnės įtakos baudos platesniam taikymui. […] Tokia situacija verčia ieškoti priežasčių, kodėl besikeičiant baudžiamiesiems įstatymams bausmių skyrimo praktika beveik nesikeitė, ir ar pati baudos bausmė gali būti viena iš pagrindinių priemonių nuteisiant nusikaltusius asmenis. […] […] Tyrimo objektu pasirinktas baudos bausmės reglamentavimas bei skyrimas. […] Sąlyginai darbą galima suskirstyti į dvi dalis – teorinę ir praktinę. Pirmoje dalyje nagrinėjamas baudos teorinis pagrindimas, teisinio reglamentavimo, atribojimo nuo kitų valstybės turtinių prievartos priemonių klausimai. O antroje dalyje – kaip šios įteisintos nuostatos taikomos teismų veikloje, kaip konkretus baudos bausmės teisinis reglamentavimas dera su bausmės skyrimo principais ir t.t. Darbo tikslas – išnagrinėti baudos bausmės ir jos skyrimo problemas teoriniu ir praktiniu aspektais, atlikti empirinius tyrimus ir remiantis gautais rezultatais suformuluoti išvadas dėl efektyvesnio baudos bausmės teisinio reglamentavimo bei taikymo praktikoje. […]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[…] During the first few years following the restoration of Lithuania’s independence attempts were being made to increase the weight of fine in the structure of penalties, making appropriate amendments to the old Penal Code (PC) to that end. […] Still, the statistics of judicial practice shows that in 1995-2003 frequent amendments to the PC had no significant influence on wider application of the fine. […] A situation like that makes us look for reasons why with penal laws changing the practice of imposing fines has remained almost intact and if the fine as a form of punishment itself can be one of the main instruments to penalise offenders. […] […] The study has regulation and imposing of fine as punishment as its chosen subject. […] The work can be relatively divided into two parts – theory and practice. Part one deals with the theoretical validation of the fine, the issues of legal regulation and separation from other instruments of property-related enforcement a state has. Part two analyses the application of such provisions in judicial activities, the relationship between specific regulation of the fine as punishment and the principle of imposing a fine, etc. The purpose of the work is to scrutinise the issues of the fine as punishment and those related to imposing it from the theoretical and the practical viewpoints, carry out empiric surveys and, based on the results to formulate an opinion regarding more efficient legal regulation of the fine as punishment and its practical application. […].

Subject:
Related Publications:
Turto konfiskavimo ir nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo santykis / Rasa Paužaitė. Jurisprudencija. 2008, Nr. 11 (113), p. 57-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5980
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 84
Export: