Lietuvos paauglių elgesio ir emocinių sunkumų rizikos veiksniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos paauglių elgesio ir emocinių sunkumų rizikos veiksniai
In the Book:
III pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 111-112
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrime analizuojami paauglių emocinių ir elgesio sunkumų rizikos veiksniai, remiantis reprezentacinės Lietuvos vaikų imties tyrimo rezultatais. 11-16 metų paaugliai buvo įvertinti Galių ir sunkumų klausimynu (SDQ). Informacija apie 1864 paauglius buvo surinkta iš mokytojų, tėvų ir pačių paauglių. Tėvai papildomai užpildė anketą apie vaiko raidą ir gyvenamąją aplinką. Paauglių elgesio ir emocinių sunkumams didžiausią poveikį darantys rizikos veiksniai skaičiuoti taikant daugialypę tiesinę, regresinę analizę. Nustatyta, kad bendriems paauglių elgesio ir emociniams sunkumams reikšmingiausi yra šie veiksniai, nurodomi visų trijų respondentų: motinos išsilavinimas, finansinės šeimos padėtis ir patirta galvos trauma. Toliau pagal poveikio stiprumą sunkumams, remiantis dviejų respondentų vertinimu, yra paauglio patirti emociniai sukrėtimai, suaugusiųjų bedarbystė ir amžius. Mažiausiai reikšmingi veiksniai, išryškėję tik vieno kurio nors respondento atsakymuose: fizinės sveikatos problemos, sunkiai sergantis šeimos narys, nepilna šeima, nelietuvių kalba, gyvenamosios vietos keitimas per pastaruosius metus ir lytis. Daroma išvada, kad psichologinių ir aplinkos veiksnių įtaka paauglių elgesio ir emocijų sunkumams yra skirtinga. Šių veiksnių ankstyvas nustatymas leidžia identifikuoti rizikos grupės vaikus, kuriems turėtų būti skirtas didesnis specialistų dėmesys ir laiku suteikta reikiama pagalba.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos paaugliai; Elgesio ir emocinių sunkumų rizikos veiksniai.

ENThe article, referring to the results of the representative sample study of Lithuanian children, analyzes the adolescents’ emotional and behaviour difficulties risk factors. The adolescents of 11-16 years old were evaluated by the SDQ. Information on 1864 adolescents was collected from teachers, parents and the children themselves. The parents additionally filled in the questionnaire on the development and living environment of their child. The risk factors, resulting in the biggest adolescents’ emotional and behaviour difficulties were calculated by applying multiple linear and regression analysis. It was established that the following factors, specified by all three respondents were most significant for the common adolescents’ emotional and behaviour difficulties: mothers’ education, families’ financial standing and experienced head traumas. Further, according to the severity of influence to the difficulties, referring to evaluations of two respondents, are the following: the emotional stress, experienced by the child, unemployment of adults and the age. The less significant factors, which manifested only in replies by one certain respondent are the following: physical health problems, a seriously ill family member, broken home, non-Lithuanian language, change of dwelling place and the sex. The conclusion is made that the influence of psychological and environmental factors to the emotional and behaviour difficulties of an adolescent is complicated. An early identification of the said factors allows for identification of risk group children, who should get more attention from the specialists and a timely help.

ISBN:
9986199069
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5978
Updated:
2013-04-28 16:20:28
Metrics:
Views: 38
Export: