Kaimo turizmas : definicija ir plėtra Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo turizmas: definicija ir plėtra Lietuvoje
Alternative Title:
Countryside tourism : its definition and development in Lithuania
Keywords:
LT
Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTKaimo turizmas Europos šalyse organizuotai plėtojamas daugiau nei keturiasdešimt metų. Ypač daugiau dėmesio šiam verslui ėmė skirti visuomenė ir valstybinės struktūros per pastaruosius dvidešimt metų. Europos šalių fondai skatino ir rėmė įvairias iniciatyvas šiose šalyse, kūrėsi šį verslą organizuojančios ir koordinuojančios visuomeninės ir valstybinės struktūros. Daug buvo dirbama kaimo turizmo verslininkų švietimo srityje. Dėl politinės situacijos Lietuvoje aktyvi kaimo turizmo plėtra prasidėjo tik XX a. devinto dešimtmečio antroje pusėje. Deja, daugelis valstybinių įstaigų darbuotojų, atsakingų už atskirų Lietuvos regionų plėtrą, o taip pat ir kaimo gyventojai, gyvenantys turtingose turistiniais ištekliais vietovėse ir negaunantys pakankamai pajamų iš žemės ūkio veiklos, ne visiškai suvokia kaimo turizmo teikiamą naudą ir jo atveriamas ekonominio augimo perspektyvas. Todėl labai svarbu patyrinėti kaimo turizmo plėtrą šalyje ir peržvelgti šios palyginti jaunos verslo šakos ateities perspektyvas. Straipsnyje nagrinėjama kaimo turizmo sampratos problematika; parodoma kaimo turizmo ekonominė ir socialinė reikšmė, išteklių ypatumai; atskleidžiamos jo raidos atkūrus nepriklausomybę tendencijos ir įvertinama dabartinė padėtis, įvardinamos pagrindinės kaimo turizmo spartesnio plėtojimo problemos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimo turizmas; Kaimo turizmo apibrėžimas; Turizmo plėtra; Rural tourism; Rural tourism definition; Tourism development.

ENIn European countries, countryside tourism has been developed in an organized manner for more than forty years. The society and state agencies began to pay particular attention to this business in the recent twenty years. The funds of European countries encouraged and supported various initiatives in these countries, created social and state institutions preoccupied with organization and co-ordination of this business. A lot of efforts were spent in educating businessmen engaged in countryside tourism. Due to the political situation in Lithuania, active development of countryside tourism began only in the second half of the ninth decade of XX c. Unfortunately, many officials from state institutions, responsible for the development of individual regions in Lithuania as well as countryside inhabitants residing in locations rich with tourist resources and deriving insufficient income from agricultural activities are slow to grasp the benefits provided by countryside tourism and economic growth opportunities it enables. For this reason it is very important to examine the development of countryside tourism on a national level and compare the outlook for this relatively young business area. The article discusses issues related to the concept of countryside tourism; it demonstrates economic and social significance of countryside tourism, specific features of its resources; the trends in its development since the restoration of independence are summarized and its current situation evaluated; the author articulates the main obstacles to a more rapid development of countryside tourism.

Related Publications:
Lietuvos kaimo turizmo verslo pokyčiai ir jų priežastys / Adelė Astromskienė. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2009, Nr. 1(16), p. 15-22.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5968
Updated:
2014-05-22 14:15:16
Metrics:
Views: 33
Export: