Lietuvių kalbos, kaip negimtosios, ugdymo didaktikos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos, kaip negimtosios, ugdymo didaktikos aspektai
Alternative Title:
Didactical Aspects of Teaching Lithuanian as a Second Language
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 3, p. 68-73
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTLietuviu kalbos, kaip negimtosios, ugdymo didaktikos kursas aukštojoje mokykloje skiriamas studentams, dirbantiesiems, viena vertus, nelietuviškose mokyklose, kita vertus, lietuviškose mokyklse, kuriose nuolat daugėja mokinių iš mišrių šeimų, arba darbui su migruojančių darbuotojų vaikais. Kurso tikslas – išugdyti tam tikro lygio būsimų mokytojų komunikacinę ir kultūrinę kompetenciją, kad jie galėtų parengti mokinius, gebančius tinkamai bendrauti lietuvių kalba oficialiojoje ir neoficialiojoje sferoje. Lietuvių kalbos ugdymo metodinis pagrindas – komunikacinis svetimų kalbų mokymas(is). Kurso metu studentai, be bendrųjų kalbos dėstymo dėsningumų, supažindinami ir su Europos Sąjungos patirtimi mokant antrosios kalbos. Studentai susipažįsta su svetimų kalbų mokymo(si) metodais, nagrinėjama svetimų kalbų testavimo metodika, vertinimo ypatumai. Mokymas orientuojamas į natūralią kalbos vartoseną. Antrosios kalbos (mūsų atveju – lietuvių kalbos, kaip negimtosios) ugdymo didaktika turi remtis tarpkultūrinio švietimo idėjomis. Mokytojų rengimas turi būti pagrįstas konceptualiai ir metodiškai. Lietuvoje į mokytojų lituanistų rengimo programas nėra įtraukiami specialiai į daugiakultūrinės visuomenės realijas orientuoti dalykai (migracijos reiškinių nagrinėjamas, etnosociologinės studijos, lyginamosios švietimo sistemų studijos, sociolingvistinės studijos ir pan.). Todėl jau dabar kyla problemų, kai mokytojai dalykininkai ne tik dėl kalbos barjerų, bet ir dėl tam tikros kultūrinės kompetencijos stokos gali dirbti tik lietuviškoje, rusiškoje arba lenkiškoje mokykloje. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Komunikacinė ir kultūrinė kompetencija; Sociokultūrinis kontekstas; Tarpkultūrinis lavinimas; Multikultūrinė bendruomenė; Communicative and cultural competence; Sociocultural context; Intercultural education; Multicultural society.

ENTertiary level training courses for teachers of Lithuanian as a second language are intended for students who will work either in non-Lithuanian schools (schools where the language of instruction is not Lithuanian) or in Lithuanian schools where the number of non-native speakers of the Lithuanian language is increasing (due to mixed background families or the return of immigrant workers’ children from abroad). The aim of the courses is to train future teachers to a certain degree of communication and cultural competence, so that they will be able to prepare students to cope at a suitable level with communication in Lithuanian in official and non-official situations. The principal method for training teachers of Lithuanian is the communication method of teaching/learning foreign languages. During the course of studies student teachers are taught the basics of language teaching and they are also acquainted with European Union experience in second language teaching. They get to know foreign language teaching/learning methods and they analyse foreign language testing methods and evaluation techniques. The teaching is oriented to natural language usage. Training for teaching a second language (in our case – Lithuanian for non-native speakers) needs to be based on inter-cultural education ideas. Preparation of teachers needs to be done conceptually and methodically. Up until now in Lithuania, training courses for teachers of Lithuanian have not included special subjects related to the realities of a multicultural society (consideration of immigration phenomena, ethnosocial studies, comparative studies of education systems, sociolinguistic studies, etc.). That is why there are already problems with some subject teachers being able to work only in Lithuanian, Russian or Polish schools due to language barriers and lack of skills in cultural competence.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5955
Updated:
2020-07-30 18:34:10
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: