Polskie i litewskie związki twórczości muzycznej biskupa A. Baranowskiego zainspirowanej jego religijną świata

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Polskie i litewskie związki twórczości muzycznej biskupa A. Baranowskiego zainspirowanej jego religijną świata
Alternative Title:
  • Lenkiškos ir lietuviškos sąsajos vuskupo A. Baranausko muzikinėje kūryboje. Religinės pasaulėjautos nulemtos muzikinės aspiracijos
  • Polish and Lithuanian links in bishop A. Baranauskas‘ music creations. Musical aspirations determined by religious worldview
In the Journal:
Studia Ełckie. 2006, 8, p. 245-260
Vėliau paskelbta knygoje: Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals.
Summary / Abstract:

LTLietuvą ir Lenkiją šimtmečiais siejo ne tik bendra istorinė lemtis, bet ir bendri kultūriniai ryšiai, katalikiška religija, kai kurios tradicijos ir papročiai. Viena ryškiausių bei talentingiausių, kartu ir prieštaringiausių (netgi tragiškiausių) asmenybių XIX a. II pusėje buvo lietuvių vyskupas, poetas, kalbininkas, folklorininkas, lietuviškų ir lenkiškų eilių, giesmių kūrėjas, nemirtingos poemos „Anykščių šilelis“ autorius Antanas Baranauskas. Bažnytinių katalikiškų giesmių kūryba buvo viena iš savičiausių A. Baranausko kūrybinės asmenybės raiškos sričių. A. Baranauskas rašė originalias giesmes (žodžius ir melodijas), vertė poetinius giesmių tekstus iš lotynų į lenkų, iš lenkų į lietuvių, iš lotynų į lietuvių kalbas, pats harmonizavo jas choriniam giedojimui. Giesmių ir dainų kūryba liudija A. Baranauską turėjus muzikinį talentą. A. Baranauskas – pirmųjų lietuviškų katalikiškų giesmynų „Artojų giesmės šventos“ ir „Graudūs verksmai“ kūrėjas ir sudarytojas. Giesmynuose išspausdintose melodijose atsispindi A. Baranausko melodikai būdingi bruožai: melodijos paprastumas, trumpų motyvų sekvencinis vystymas, ryšys su viduramžių religine muzika bei lenkų ir lietuvių liaudies muzikos intonacijomis. A. Baranauskas ne mažiau rūpinosi ir lenkiškų giesmių kūrimu, nors žinojo esant jas senas, gausias ir turtingas. Tačiau kunigo pareiga, poetiniai ir muzikiniai kūrėjo polinkiai, religinis įsitikinimas bei atsidavimas skatino jas rašyti. 1898-1902 m., jis, padedamas Seinų dvarininko Paškevičiaus (pastarasis parašė žodžius) sudarė ir išleido lenkišką giesmyną “Śpiewnik Poboźny”.Reikšminiai žodžiai: Katalikų giesmės; Dviguba (lenkiška ir lietuviška) tapatybė; Antanas Baranauskas; Catholic songs; Dual (double)-Polish Lithuanian-Identity.

ENFor hundreds years, Lithuania and Poland were connected not only by common historical fate, but also by common cultural ties, catholic religion, certain traditions and customs. One of the brightest and most talented and, simultaneously, most controversial (even tragic) personalities of the second half of XIX c. was Lithuanian bishop, poet, linguists, folklorist, composer of Lithuanian and Polish poems, songs, author of immortal poem “Anyksciai wood” (Anykščių šilelis) Antanas Baranauskas. Composition of catholic psalms was one of the most idiosyncratic areas where A. Baranauskas’ creative personality manifested. A. Baranauskas wrote original psalms, translated poetic texts of psalms from Latin to Polish, from Polish to Lithuanian, from Latin to Lithuanian languages, harmonized them by himself for choir singing. Composition of psalms and songs speaks of A. Baranauskas music talent. A. Baranauskas – was author and editor of one of the first Lithuanian catholic psalm books “Holy Psalms of Ploughmen” (Artojų giesmės šventos) and “Mournful crying” (Graudūs verksmai). Melodies published in psalm-books reflect features typical of A. Baranauskas’ melodic approach: simplicity of melody, sequential development of short motives, ties with Middle Ages religious music and intonations of Polish and Lithuanian folk music. A. Baranauskas was equally active in composition of Polish psalms, even though, he knew that they are old, numerous, and rich. However, priest’s duty, poetic and musical inclinations, religious convictions and devotion encouraged him to continue writing them.

ISSN:
1896-6896; 2353-1274
Related Publications:
Antanas Baranauskas : gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai / Paulius Subačius. Vilnius : Aidai, 2009. 216 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5952
Updated:
2022-04-21 15:25:31
Metrics:
Views: 20
Export: