Depresijos ir nerimo požymiais pasižyminčių suaugusiųjų požiūrio į muziką edukaciniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Depresijos ir nerimo požymiais pasižyminčių suaugusiųjų požiūrio į muziką edukaciniai aspektai
Alternative Title:
Aspects of educational attitudes on music among depressive and anxious adults
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2005, Nr. 14, p. 45-50
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Psichikos sveikata / Mental health; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTSuaugusių neįgaliųjų psichinės sveikatos problemos nėra pakankamai tyrinėtos, nors tai sėkmingos reabilitacijos ir socialinės integracijos sąlyga. Psichikos sveikata nėra vien psichikos ligos nebuvimas, tai dinamiška psichikos struktūra, kurios optimalus stabilumas reikalingas visaverčiam žmogaus gyvenimui. Nustatyta, kad intelekto sutrikimų neturintiems neįgaliems būdingi depresijos, nerimopožymiai, todėl tyrimu siekta nustatyti neįgaliųjų, pasižyminčių depresijos ir nerimo sutrikimais, požiūrį į muziką kaip poveikio priemonę. Atskleista, kad depresija būdingesnė moterims, o nerimo sutrikimai labiau paplitę tarp vyrų. Neįgaliųjų teikiami prioritetai muzikos žanrams skiriasi:. moterys, kurioms būdingi nerimo ir depresijos požymiai, labiau vertina liaudies, religinę, meditacinę muziką, o vyrai labiau linkę klausytis klasikinės ir šiuolaikinės muzikos. Analizuojant klasikinės ir šiuolaikinės muzikos pasirinkimo galimybes, reikšmingų skirtumų nenustatyta. Nustatyta, jog neįgalių žmonių subjektyvi muzikos žanrų traktuotė yra įvairi, nors buvo tikimasi, kad žmonės, linkę į nerimo ir depresijos sutrikimus, turėtų rinktis ramią, melodingą ir aiškios ritmikos muziką. Neįgalieji, turintys nerimo ir depresijos požymių, muziką pasirenka labai diferencijuotai ir skirtingai. Šiuo atveju reikšminga ne pats muzikos žanras, o klausytojo lytis, nes, kaip rodo rezultatai, vyrai prioritetą teikia akademinei (klasikinei) ir šiuolaikinei (lengvajai) muzikai, o moterys linkusios klausytis įvairesnių muzikos žanrų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Reedukacija; Muzikinis ugdymas; Invalidumo grupes turintys suaugusieji; Depresija.

ENMental health problems of the adult disabled have not been investigated sufficiently though it is the condition for successful rehabilitation and social integration. Mental health is not only absence of a mental disease; this is a dynamic mental structure whose optimal stability is necessary to ensure a meaningful human life. It was established that symptoms of depression, anxiety are characteristic of the disables without intellect disorders therefore by means of the investigation it was sought to establish attitude of the disabled who have suffer from depression and anxiety to music as a measure of effect. It was revealed that depression is more characteristic of females and anxiety disorders are more common among males. Priorities given by the disabled to the genres of music differ: females who suffer from symptoms of anxiety and depression give priority to folk, religious, meditation music and males are more inclined to listen to classical and modern music. When analysing the possibilities of choosing classical and modern music no differences were established. It was established that subjective treatment of genres of music by the disabled varies though it was expected that people who are subject to anxiety and depression disorders should choose quiet, melodious and rhythmic music. The disabled who suffer from anxiety and depression choose music in a very differential and different way. In this case it is not the genre of music that is significant but the sex of the listener because as the results show males give priority to academic (classical) and modern (Light) music and females prefer listening to more various genres of music.

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Fizinę negalią turinčių suaugusių asmenų psichologinių reakcijų į savo negalią sąsajos su socialiniu aktyvumu / Lauras Jokūbpreikšas, Vytautas Gudonis. Profesinės studijos: teorija ir praktika 2013, Nr. 12, p. 76-86.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5948
Updated:
2018-12-20 23:06:51
Metrics:
Views: 41    Downloads: 10
Export: