Z zagadnień onomastycznych Wileńszczyzny

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Z zagadnień onomastycznych Wileńszczyzny
Alternative Title:
  • Selected issues in Vilnius region onomastics
  • Vilniaus krašto onomastikos pasirinkti klausimai
Keywords:
LT
Bezdonys; Buivydžiai; Eišiškės; Nemenčinė; Pabradė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Lenkų kalba / Polish language; Proza / Prose; Skoliniai / Loan words; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atkreipti dėmesį į pasirinktų Vilniaus krašto vietovardžių liaudišką ir mokslinę etimologiją. Šiose, istoriškai lietuviškose teritorijose, lenkų tautybės gyventojai nuo seno sudaro tamprią anklavą. Didžioji dauguma Vilniaus krašto kaimų ir miestelių pavadinimų yra lietuviškos kilmės, tačiau per šimtmečius šie vardai polonizavosi ir tokia polonizuota forma visuotinai naudojami gyvenančių čia lenkų. Vilniaus krašto vietovardžių etimologija, nepaisant jų adaptacijos su lenkų kalbos sistema, taip ir liko neskaidri ir svetima lenkų tautybės gyventojams. Tai skatina kurti liaudiškas etimologijas, kurios leidžia Vilniaus krašto lenkams toponimose rasti lenkišką genezę. Straipsnyje pateikiama liaudiškoji ir mokslinė vietovardžių, tokių, kaip Bezdonys, Buivydžiai, Eišiškės, Nemenčinė, Pabradė, etimologija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Proza; Dialektizacija; Stilizacija; Lietuvių kalbos skoliniai; Baltarusių kalbos skoliniai; Archaizmai.

ENThe aim of the article is to draw attention to folk and scientific etymology of chosen place names from Vilnius region. In these, historically Lithuanian territories, inhabitants of Polish nationality, since ancient times, form a closely-knit enclave. The majority of village and town names in Vilnius region are of Lithuanian decent, yet in the course of centuries these names were polonized and used in such polonized form by the majority of local Polish. Etymology of place names in Vilnius region, despite their adaptation to Polish language system, remained unclear and alien to inhabitants of Polish nationality. This circumstance leads to emergence of folk etymologies, which allow Polish inhabitants from Vilnius region to identify Polish genesis in toponyms. The article discusses folk and scientific etymology of place names such as Bezdonys, Buivydžiai, Eišiškės, Nemenčinė, Pabradė.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5946
Updated:
2013-04-28 16:20:09
Metrics:
Views: 20
Export: