Konstruktyvusis fizikos ir informatikos mokytojų rengimas Šiaulių universitete panaudojant informacines technologijas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstruktyvusis fizikos ir informatikos mokytojų rengimas Šiaulių universitete panaudojant informacines technologijas
Alternative Title:
Constructive training of physics and informatics teachers using information technology at Šiauliai university
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Šiaulių universiteto fizikos ir informatikos mokytojų rengimas, kurio metodologija yra grindžiama konstruktyviuoju mokymu, akcentuojančiu požiūrį į žinių įgijimą, kaip į aktyvų žinių konstravimo procesą, kuriame svarbiausias vaidmuo atitenka pačiam besimokančiajam. Atskleidžiami informacinių technologijų panaudojimo būdai studijų procese bei aptariamas jų veiksmingumas. Darant prielaidą, kad efektyviai mokyti – tai įtraukti studentus į mokymąsi taip, kad jie būtų skatinami taikyti konstruktyviuosius mokymo metodus, formuluojama hipotezė: studentai, mokymo(si) procese naudodami informacines komunikacines technologijas (vieną iš konstruktyviojo ugdymo metodų), gebės lengviau atrasti būdų ir priemonių, skatinančių moksleivių pažintinį aktyvumą, kas savo ruožtu gerins jų profesinę kompetenciją. Straipsnyje aptariami kai kurie studentų darbai, atlikti panaudojant kompiuterines technologijas: mokomosios kompiuterinės priemonės, elektroninė informacinė medžiaga, kompiuterinis modeliavimas ir kompiuterio panaudojimas mokomosiose bendrosios ir specialiosios fizikos laboratorijose. Pristatomas tyrimas, atliktas Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultete, siekiant įvertinti mokomųjų kompiuterinių priemonių bei kompiuterinių modelių bei demonstracijų panaudojimo galimybes, įvertinti jų privalumus bei trūkumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojų rengimas; Informacijos technologija; Constructive teaching; Teaching training; Information technology; Computer-teaching program; Computer simulation.

ENThe article focuses on issues of using information technology in constructive training of physics and informatics teachers at Šiauliai University. The methodology of teacher training is based on constructive teaching that emphasizes thinking and underlines that a learner actively acquires and extends personal knowledge independently of the interaction with objects and educators. Knowledge is not final, uniform and fails to be conveyed; it is partially personal while meaning is found by the learners themselves on the basis of their experience. PC teaching programs made by students of the University are presented. Specific features of designed programs are discussed. Students’ possibilities of using PC programs for simulation of varied processes and expressions are disclosed. A PC-based mathematical system MathCAD was used to simulate and analyze physics phenomena. PC application in lab work of general and special physics is also described. When applying specific technical equipment and software, lab works of mechanics, heat, electricity and optics were created and improved. By performing computerized lab works a theoretical knowledge is strongly related with practical results. Lab works are more visual, and therefore the data can be easily processed. PC-teaching programs were a perfect example of a modern way to teach the students any subject and indicated that reasoned coordination of mathematical derivation and computerized demonstration was useful as it helped the learners looking further into the problem’s study and with better acquisition of new information making it available in another situation that created premises for developing better results in physics.

ISBN:
9986387116
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5939
Updated:
2013-04-28 16:20:05
Metrics:
Views: 9
Export: