Asmens persekiojimas : teisinės ir psichologinės problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmens persekiojimas: teisinės ir psichologinės problemos
Alternative Title:
  • Harassment of persons. Legal and psychological problems
  • Stalking: legal and psychological issues
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 11 (89), p. 27-33
Summary / Abstract:

LTPersekiojimu yra vadinamas asmens nepageidautinas pasikartojantis elgesys kito asmens atžvilgiu. Per pastarąjį dešimtmetį visuomenės ir įvairių specialistų susidomėjimas šiuo reiškiniu Vakarų šalyse stipriai išaugo. Reikia pažymėti, kad teisės aktai, reglamentuojantys persekiojimą, yra pakankamai nauji, todėl teisinis persekiojimo vertinimas bei apsisaugojimo nuo persekiojimo priemonės varijuoja priklausomai nuo valstybės. Šiame straipsnyje analizuojama persekiojimo samprata, teisiniai persekiojimo vertinimo aspektai Lietuvoje ir Vakarų šalyse, trumpai pateikiama persekiotojų psichologinė charakteristika, nagrinėjami persekiojimo teisinio užkardymo ir prevencijos klausimai, aptariamos psichologinės pagalbos nukentėjusiajam galimybės. Straipsnio pabaigoje pateikiamos šios pagrindinės išvados: 1) persekiojimo sąvoka yra sunkiai apibrėžiama, kadangi ji yra taikoma apibūdinant gana platų elgesio ir situacijų diapazoną; 2) Lietuvos įstatymai persekiojimo sąvokos specialiai neišskiria, o su persekiojimu susijusias veikas reglamentuoja bendrieji atsakomybę nustatantys įstatymai; 3) Šiuo metu dėl elektroninių technologijų plėtros daugėja persekiojimo elektroninėje erdvėje atvejų, todėl būtina tobulinti esamus ir rengti naujus teisės aktus, kurie efektyviau ir lanksčiau spręstų persekiojimo elektroninėje erdvėje problemą; 4) Persekiotojai skiriasi savo elgesiu, motyvacija ir pavojingumo laipsniu; 5) Teisinių priemonių taikymas persekiojimo atveju yra komplikuotas, tačiau įmanomas. Be to, svarbūs yra ir aukos psichologiniai ypatumai bei turimi įgūdžiai susidoroti su esama situacija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Persekiojimas; Persekiotojas; Tipologija; Aukos; Stalking; Stalker; Typology; Victim.

ENHarassment is unwanted and repeated conduct of one person with regard to another person. During the recent decade, society and experts in Western Europe have shown increasing interest in the phenomenon. Admittedly, legal acts regulating harassment are rather new and therefore legal assessment of this phenomenon and protection measures against it vary from country to country. The article analyses the concept of harassment, legal aspects of its assessment in Lithuania and Western countries, makes a short overview of psychological characteristics of persons exercising harassment, examines ways of legal measures against harassment and its prevention and discusses the options of receiving psychological support for persons victimised by harassment. The article makes the following conclusions: 1) harassment is a difficult concept to define because it covers a broad range of conduct and situations; 2) Lithuanian laws do not single out the concept of harassment; acts related to it are regulated by the laws providing for general liability; 3) as a result of IT development, the number of electronic harassment instances are increasing; 4) persons exercising harassment have different motives, show different behavioural patterns and pose a different degree of risk; 5) enforcement of legal measures against harassment is a complicated yet feasible matter. Furthermore, the psychological features and skills that a victim has to deal with the situation of harassment also play a significant role.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5933
Updated:
2018-12-17 11:48:25
Metrics:
Views: 58    Downloads: 14
Export: