1905 metų revoliucijos sovietinė lietuviškoji istoriografija ir "tautų draugystės" ideologema

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
Antraštė1905 metų revoliucijos sovietinė lietuviškoji istoriografija ir "tautų draugystės" ideologema
Kita antraštė
  • Soviet Lithuanian historiography of the 1905 revolution and the ideologeme of "friendship of nations”
  • Soviet Lithuanian historical literature on the revolution of 1905 and the ideologema of "the friendship of nations"
AutoriaiStaliūnas, Darius
LeidinyjeParlamento studijos . 2005, Nr. 5, p. 65-78
Reikšminiai žodžiai
LTSovietinė lietuvių istoriografija; Revoliucijos
ENSoviet Lithuanian historiography; The revolution of 1905
Santrauka / Anotacija

LTAutorius svarsto sovietinės lietuvių istoriografijos, skirtos 1905 metų revoliucijos, taigi ir Didžiojo Vilniaus Seimo įvykiams, vertę ir jos sukūrimo aplinkybes, pripažindamas, kad ji atrodo mažiau vertinga nei II Lietuvos Respublikos laikų ar šiuolaikinė istorinė literatūra, skirta tam periodui. Tačiau istoriografijos tyrimai paprastai ne tiek pasako apie objektą, kuriam jie yra skirti, šiuo atveju 1905 metų revoliuciją ar Didįjį Vilniaus seimą, bet apie to laikotarpio, kai konkretūs istorijos mokslo kūriniai buvo sukurti, situaciją (politinę, pasaulėžiūrinę etc.). Būtent šia prasme ir įdomi sovietinė istoriografija, skirta 1905 m. revoliucijai. Straipsnyje aiškinamasi kuo skyrėsi 1905 m. įvykių vertinimai sovietinės sistemos gyvavimo pradžioje (iki XX a. 7-ojo dešimtmečio vidurio) ir kokias visuomenines implikacijas jie turėjo. [Iš leidinio]

ENThe author discusses the value and circumstances of creation of the Soviet Lithuanian historiography designated to the events of the 1905 revolution and thus to the Great Seimas of Vilnius, recognising that it seems to be less valuable than the literature of the Lithuanian Republic of the period between the World Wars and the modern historical literature, which describes that period. However, historiography researches usually tell not only about the object they are designated to, in this case about the 1905 revolution or the Great Seimas of Vilnius, but about the situation (political, international, etc.) of the period when particular studies of the history science were written. In this aspect the Soviet historiography designated to the 1905 revolution presents interest. The article analyses differences in evaluations of the events of 1905 at the beginning of existence of the Soviet system (till the mid 60’s of the 20th century) and the social implications they had.

ISSN1648-9896
Mokslo sritisIstorija / History
Susijusios publikacijosRusinimas: Lietuva ir Baltarusija po 1863 metų / Darius Staliūnas; Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. 538 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5924
Atnaujinta2013-04-28 16:19:57
Metrika Peržiūros: 2