Lietuviškas profesinių interesų klausimynas (LPIK) ir jo struktūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškas profesinių interesų klausimynas (LPIK) ir jo struktūra
In the Book:
III pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 137-143
Keywords:
LT
Klausimynas; Profesiniai interesai; Profesinis konsultavimas.
EN
Professional interests; questionnaire.
Summary / Abstract:

LTPasaulyje egzistuojanti didelė profesijų įvairovė apsunkina profesijos pasirinkimą, todėl čia svarbų vaidmenį atlieka ne tik asmens sugebėjimai, mokymai, bet ir noras dirbti konkrečios profesijos darbą, kuris gali būti įvardijamas kaip profesiniai interesai. Įvairiose šalyse naudojamų profesinių interesų metodikų pagalba profesiniai interesai paprastai priskiriami vienai ar kitai kategorijai. Tačiau dažnai vien to nepakanka, klientas norėtų žinoti jam tinkamus konkrečius darbus. Straipsnyje pristatomas autorių sukurtas lietuviškas profesinių interesų klausimynas (LPIK) ir profesinės veiklos konsultavimo etapai. Klausimynas sudarytas atsižvelgiant į Lietuvos profesijų klasifikatorių, tiriamajam pateikiamos tik jame nurodytos profesijos. LPIK sudaro 9 dideli skyriai, susidedantys iš poskyrių ir dar smulkesnės profesijų klasifikacijos. Pagrindiniai klausimyno skyriai apima gamtos profesijas, socialinės veiklos profesijas, priežiūros, pagalbos ir apsaugos profesijas, aptarnavimo sferos profesijas, technines profesijas, statybos ir apdailos profesijas, žaliavų apdorojimo operatorių bei industrinės įrangos operatorių profesijas. Remiantis LPIK klausimynu, profesinės veiklos konsultavimas atliekamas trimis etapais. Pirmame etape išsiaiškinama, kurioje iš devynių grupių slypi kliento profesiniai interesai. Antrame etape toliau siaurinamas ir tikslinamas galimų profesijų ratas, kol atrenkama tik viena profesijų grupė, turinti dešimt reprezentacinių profesijų. Trečiame etape analizuojamos papildomos profesijos, galinčios būti už reprezentacinių profesijų, kol atrenkamos labiausiai klientui tinkančios profesijos.

ENA large variety of professions existing in the world impedes the choice of profession, therefore not only personal ability, training play an important role here, but also willingness to do the work of particular profession, which can be named as professional interests. With help of methods for the professional interests used in different countries, professional interests generally fall into either category. Often, however, it is not enough; the customer would like to know specific activities which are suitable for him. The article presents a Lithuanian questionnaire on business interests (LPIK) developed by the authors and steps for career counseling. The questionnaire is made considering the Lithuanian Classification of Occupations; the person is given the professions only indicated there. LPIK contains of nine major sections, consisting of sub-sections and more detailed classification of professions. Main sections of the questionnaire include natural professions, social work professions, care, support and security professions, public service professions, technical professions, construction and finishing professions, raw material handling operators and professions of industrial equipment s. On the basis of LPIK questionnaire, professional counseling is carried out in three stages. During the first stage, it is found out which of nine professional groups covers the client's interests. During the second stage, possible circle of professions is narrowed and revised further as long as only one professional group with ten representative professions is selected. The third stage includes a further analysis on additional professions which may be outside the representative professions before the most suitable for client professions are selected.

ISBN:
9986199069
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5919
Updated:
2013-04-28 16:19:54
Metrics:
Views: 70
Export: