Archeologinis Sintautų apylinkių palikimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Archeologinis Sintautų apylinkių palikimas
Alternative Title:
Archaeological legacy in the area of Sintautai
:
Anksčiau paskelba leidinyje: Lietuvos lokaliniai tyrimai . 2012
Source:
Keywords:
LT
Akmens amžius; Archeologija; Archeologiniai radiniai; Bronzos amžius; Laidojimo paminklai; Palaidojimai; Piliakalnis
EN
Archaeological finds; Archaeology; Bronze Age; Burial Grounds; Burials; Hill fort; Mound; Stone Age
Summary / Abstract:

LTPeržvelgus muziejų kartotekas ir XX a. lietuvių archeologinę literatūrą, susidaro įspūdis, jog Sintautų mikroregionas, apimantis senojo valsčiaus ir dabartinės seniūnijos teritoriją, archeologinių paminklų ir atsitiktinių radinių gausumu nepasižymi. Pavieniai atsitiktiniai radiniai nesulaukė archeologų dėmesio – archeologiniai žvalgymai ir tyrinėjimai čia nebuvo vykdomi, išskyrus tik žvalgomuosius Klepų piliakalnio kasinėjimus 2001 m. ir Novos baseino žvalgymus 2004 m., kuriuos tenka pripažinti vienintele archeologų invazija, šiek tiek praskaidrinusia archeologinę mikroregiono situaciją. Pirmasis archeologinis radinys – kaulinis durklas ar ietigalis buvo aptiktas Užpjauniuose 1926 m. Dabar Lietuvos muziejuose ir privačiose kolekcijose galima pamatyti kelias dešimtis įvairių laikotarpių archeologinių radinių, jų tarpe titnaginių mezolito-neolito dirbinių, gludintų akmeninių kirvių ir kaplių, kaulinių dirbinių, keramikos fragmentų ir monetų. Iš Sintautų apylinkių į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą yra įtrauktas objektas, skirtinas nekilnojamų archeologijos vertybių kategorijai – Klepų piliakalnis. 2004 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos metu Novos upės baseine buvo aptiktos 8 akmens amžiaus titnaginių dirbinių radimvietės, XVII–XVIII a. gyvenvietė ir kapinės. Titnaginių dirbinių radimvietėse buvo kasami žvalgomieji šurfai, tačiau kultūrinio sluoksnio pėdsakų niekur neaptikta. Akmens amžiaus gyvenvietėse, nors ir suardytose, titnaginių radinių aptinkama kur kas daugiau. Tie pavieniai radiniai, kuriuos pavyko surasti Novos pakrantėse, yra trumpalaikių akmens amžiaus medžiotojų sustojimo vietų pėdsakai.Ankstyviausi iš jų yra Rūgių kaimo 1-oje radimvietėje aptikti titnaginiai radiniai, būdingi ankstyvajam-viduriniam mezolitui (VIII–VII tūkstantmečiai pr. Kr.). Vėlyvesni keramikos radiniai priklauso XVII–XVIII a. gyvenvietei (Voverių kaimo 1-a radimvietė). „Milžinų kapai“ – kaimo kapinaitės, kuriose buvo laidojama XVIII a. ir, tikriausiai, vėliau. XVIII a. pradžioje Sintautų apylinkėse siautė maras, tad visiškai tikėtina, jog aptiktieji palaidojimai siejasi su epidemija. Archeologinės ekspedicijos metu aptikta įvairių laikotarpių radinių ir įvairių archeologijos paminklų pėdsakų iki šiol netyrinėtoje teritorijoje. Aptiktųjų archeologinių radinių ir objektų istorinis diapazonas labai platus, tačiau jame yra ir didelių spragų, kurias turėtų užpildyti tolimesni šio mikroregiono tyrimai. [Iš leidinio]

EN[...] From the Sintautai area, only the Klepai mound is put down into the List of Historical and Cultural Monuments of the Republic of Lithuania within a category of archaeological values. During the 2004 exploratory archaeological expedition in the area of the Nova catchment basin, eight sites of Stone Age flint tools, a 17th-18th c. settlement and a burial ground have been detected. Exploratory holes were dug out in the sites of flint tools, but no traces of culture layer had been found. Significantly more flint finds had been detected in the Stone Age settlements, which although were destroyed. These sporadic finds detected on the Nova River shores are the traces of short-term campsites of Stone Age hunters. The oldest traces are thought to be the flint finds characteristic of the Early-Middle Mesolithic (8th-7th millennia B.C.) in the Rūgiai Village Site 1. The later pottery finds are related to the 17th-18th c. settlement (Voveriai Village Site1-a). “Milžinų Kapai” (Giants’ Resting Place) is a village cemetery with burials as far as the 18th century or even later, most probably. At the beginning of the 18th century, the plague rampaged throughout the Sintautai area; thus, it is quite possible that these burials could be related to this epidemic. During the archaeological expedition, the finds of various periods and traces of archaeological monuments have been detected in the area that had not been investigated before. The historical range of the archaeological finds and objects is very wide, but it has large gaps, which could be filled in by further investigations of the microregion. [From the publication]

ISSN:
2029-0799
Related Publications:
Hoes and the first farmers on Lithuanian territory: from hoe to ard / Algirdas Girininkas. Archaeologia Baltica. 2019, t. 26, p. 66-79.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59188
Updated:
2020-06-10 18:45:45
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: