Aklųjų ir silpnaregių vaikų intelektinių gebėjimų įvertinimo galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aklųjų ir silpnaregių vaikų intelektinių gebėjimų įvertinimo galimybės
In the Book:
III pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 86-93
Keywords:
LT
Aklieji ir silpnaregiai vaikai; Intelektiniai gebėjimai; ITVIC testas; WISC-III testas.
Summary / Abstract:

LTPranešime aptariamos aklųjų ir silpnaregių vaikų intelektinių gebėjimų įvertinimo problemos bei jų sprendimo būdai. Įvairiose šalyse trūkstant standartizuotų testų sutrikusios regos vaikams, jų intelektiniai gebėjimai vertinami panaudojant verbalinius regintiesiems skirtų testų (Lietuvoje – WISC-III) subtestus arba modifikuojant neverbalinius. Aklųjų ir silpnaregių vaikų intelektinių gebėjimų matavimai remiasi specifiniais šių vaikų informacijos apdorojimo ypatumais. Jei regintiesiems skirti testai reikalauja regimojo suvokimo ir turi laiko apribojimus, jų įverčiai gali rodyti ne tik intelekto, bet ir regėjimo likučio panaudojimo galimybes. Neverbalinių subtestų atlikimas leidžia pamatyti regimosios informacijos apdorojimo ypatumus, tačiau šiuos rezultatus reikėtų interpretuoti kokybiškai. Objektyvesniam sutrikusio regėjimo vaikų intelektinių gebėjimų įvertinimui siūloma naudoti tik verbalinę testo dalį. Tačiau norint teisingai atsakyti į kai kurias verbalinių subtestų užduotis, reikalinga vizualinė patirtis, be to, naudodami tik verbalinius subtestus nepakankamai išsamiai įvertinsime aklų vaikų intelektinius gebėjimus. Šiuo metu Lietuvoje adaptuojame intelekto testą sutrikusios regos vaikams – ITVIC (Intelligence test for visually impaired children), kuris yra sukurtas Olandijoje (Dekker et al., 1993) Brailio raštu besimokantiems 6-15m vaikams. [Iš leidinio]

ENThe report discusses the problems of evaluation of intellectual abilities of blind and partially sighted children and the ways for their resolution. As there is no sufficient amount of standardized tests for partially sighted children in different countries, their intellectual abilities are evaluated by using verbal subtests of the tests, intended for well-sighted (WISC-III in Lithuania) or by modifying the non-vernal tests. Measurements of the intellectual abilities of blind and weak-sighted children are based on the specific particularities of processing of the information. Where the tests, intended for the well-sighted require visual perception and have time limitations, their evaluation can show possibilities of use of both the intellect and the remainder sight. Performance of non-verbal subtests gives the possibility to see the particularities of processing of visual information However, the results should be interpreted quality-wise. For the purpose of objective evaluation of intellectual abilities of partially sighted children, it is proposed to use only the verbal part of the test. However, in order to get the correct answers to certain tasks of the verbal subtests, a visual experience is necessary, besides, use of the verbal subtests alone does not ensure a sufficient evaluation of the intellectual possibilities of blind children. At present the Intelligence test for visually impaired children (ITVIC), developed in the Netherlands (Dekker et al. 1993) is being adapted for Lithuania for the children of 6 – 15 years old, learning in Braille.

ISBN:
9986199069
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5915
Updated:
2013-04-28 16:19:51
Metrics:
Views: 5
Export: