Apskričių socialinės-ekonominės raidos skirtumai ir agreguoti rodikliai jiems vertinti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apskričių socialinės-ekonominės raidos skirtumai ir agreguoti rodikliai jiems vertinti
Alternative Title:
Differences in Socio-economic Development of the Counties and Aggregate Indicators for the Evaluation thereof
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2006, 45, p. 41-54
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTTyrime atskleidžiama socialinės ekonominės regionų diferenciacijos identifikavimo problema, sąlygota ilgą laiką Lietuvoje nesuformuotų regioninių duomenų bazių. Tik nuo 1998 m. Lietuvoje prasidėjus visapusiškos regioninės politikos formavimuisi sukurta regionų duomenų bazė, kuria remiantis tyrime išnagrinėtas apskričių indėlis kuriant ir didinant visos šalies ūkio BVP. Tyrime atlikta šio rodiklio faktorinė-indeksinė analizė, parodžiusi ne tik didžiulius šio indėlio skirtumus, bet ir tai, kiek jie sąlygojami ekstensyvaus veiksnio – vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus kitimo (pastarojo augimas dėl demografinės ir migracinės padėties ribotas), kiek dėl intensyvaus veiksnio – darbo produktyvumo augimo, kurio didinimo galimybių paieškas būtina spartinti. Apskričių socialinės-ekonominės raidos skirtumams įvertinti naudoti 7 rodikliai: BVP vienam gyventojui, apskričių sukurta BVP dalis, bruto darbo užmokestis, tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus dalis, nedarbo lygis ir BVP vienam sąlyginiam darbuotojui. Išskirtiems rodikliams atlikta dinamikos ir koreliacinės priklausomybės analizė, kur paskesniuose tyrimo etapuose pastarieji standartizuoti ir agreguoti Socialinės-ekonominės raidos indeksui (SERI) apskaičiuoti. Agreguotų SERI apskaičiavimas ir jų komponentų išskyrimas bei palyginimas parodė, kad 2004 m. Lietuvoje regioninius socialinės ekonominės raidos skirtumus reikia vertinti pagal vidutinius visos šalies pasiekimus, t. y. šalies ūkio rezultatų komponentas buvo svaresnis nei išteklių ir sąnaudų komponentas.Reikšminiai žodžiai: Agreguoti rodikliai; Apskritis; Apskritis, socialinė-ekonominė raida; Gyvenimo lygis; Regioniniai skirtumai; Rodiklių standartizavimas; Socialiniai ekonominiai rodikliai; Aggregate indicers; County; County, socio-economic development; Indicators of standardization; Living standards; Regional differences; Socio-economic indicators.

ENRegional policy aims at reducing socioeconomic differences between and within the regions as well as promoting balanced and sustainable development of the whole territory of the state. A comprehensive analysis of the situation helps to assess the degree of successfulness of the implementation of regional policy in Lithuania. With the reference to the Regional Database of Statistics Lithuania and dynamic time series of the key national socio-economic indicators and those of 10 counties of 1998-2005, a correlation and comparative analyses were carried out. They revealed enormous development inequalities between the counties. Reduction of these inequalities calls for concerted efforts of the Government and local authorities. The methodology for the calculation of a socio-economic development index and methodology-based calculations offered by the author enabled to establish the development level and the place of each county as well as their fluctuations on the scale of aggregated socio-economic indices. The components of these indices with the minimum values by counties are the landmarks in the efforts to reduce the regional differences in socio economic development, which should be recognised by everyone interested in the implementation of regional policy in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/590
Updated:
2021-04-16 20:26:03
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: