The race to EU integration : how many and how high are the hurdles?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The race to EU integration : how many and how high are the hurdles?
In the Journal:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Ekonomikos plėtra / Economic development; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTNuo naujų narių įstojimo į Europos Sąjungą, regioninio augimo ir konkurencingumo klausimai sulaukė daug akademikų, vyriausybių ir specialistų dėmesio. Taip pat narystės ES nauda ir trūkumai yra vis dažnesnė viešų debatų tema Centrinės ir Rytų Europos regione. Nestebina, kad šie klausimai įkvėpė gyvas diskusijas ir Vilniaus universiteto 2004 metais spalį surengtoje konferencijoje „Catalysts and Impediments of Economic Development in Central and Eastern Europe“. Šiame straipsnyje apžvelgiami moksliniai darbai pristatyti minėtoje konferencijoje. Visus straipsnius galima suskirstyti pagal šešias temas: fiskalinė ir monetarinė politika, Centrinės ir Rytų Europos konkurencingumas, socialinė politika ir viešojo sektoriaus ekonomika, ekonominė teorija, verslo ir marketingo perspektyvos.Reikšminiai žodžiai: Integracija; Narystė Europos Sąjungoje; Ekonominis vystymas; Europos Sąjunga (European Union).

ENSince the most recent wave of EU enlargement, issues of regional growth and competitiveness have received a lot of attention from academia, governments and experts. The pros and cons of EU membership is becoming more and more popular debatable issue in the region of Central and Eastern European countries (CEECs). Not surprisingly, these issues gave rise to the conference hosted by Vilnius University in October 2004 under the title of Catalysts and Impediments of Economic Development in Central and Eastern Europe. This article reviews scholarly papers presented in the said conference. All papers can be grouped under six headings: fiscal and monetary policy, CEECs competitiveness, social policy and public sector economy, economic theory, business and marketing prospects.

ISSN:
0275-5319
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59
Updated:
2020-07-23 20:46:51
Metrics:
Views: 17
Export: