Būsimųjų pareigūnų vertybinių orientacijų ypatumai ir jų kaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų pareigūnų vertybinių orientacijų ypatumai ir jų kaita
Alternative Title:
Values of the future officers and their changes
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami apklausos apie būsimųjų pareigūnų vertybes duomenys ir jie lyginami su Lietuvos jaunimo vertybinėmis orientacijomis. Darbe buvo siekiama nustatyti studentų vertybių hierarchiją, palyginti vaikinų ir merginų vertybes bei tyrimo duomenis su kitų tyrimų rezultatais. Naudojome R. Ullrich ir R. deMunich (1998) klausimyną „Mano dabartinės vertybes“, kuriuo apklausėme 96 MRU Kauno policijos fakulteto pirmo kurso teisės ir policijos veiklos specialybės studentus, iš jų – 46 merginas ir 50 vaikinų nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Tyrimo rezultatai parodė, kad išryškėjusios studentų vertybės atspindi jų amžiaus grupei būdingas vertybes, susijusias su savęs realizacija, kas atitinka ir kitų tyrimų duomenis. Taip pat šiame amžiuje labai svarbios vertybės, susijusios su bendravimu. Mažiausiai tiriamiesiems rūpi dalykai, priešingi aktyvumui ir bendravimui pabuvimas vienam, ramybė ir atsipalaidavimas. Tirtiems jaunuoliams mažai rūpi ir materialinės gėrybės, kas kiek prieštarauja kitų tyrimų rezultatams. Vaikinų ir merginų skiriasi vertybės tiek vertybių reikšmingumu, tiek jų hierarchija. Merginos visas dominuojančias šio amžiaus tarpsnio vertybes vertina kaip labiau reikšmingas negu vaikinai. Merginoms kaip ir vaikinams labiausiai svarbi savęs realizacija ir nepriklausomybė, tačiau skirtingai nuo vaikinų joms taip pat reikšminga palankumo ir pagalbos vertybių grupė – globos, saugumo, supratingumo ir draugiškumo vertybė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Būsimieji policijos pareigūnai; Policijos studentai; Vertybinių orientacijų kaita; Vertybinė orientacija; Vertybinės orientacijos; Changes in value orientations; Future officers; Police students; Policy; The hierarchy of the students values; Value orientations.

ENThe paper aims to reveal the hierarchy of the students values and to examine the differences of these values that are predetermined by gender. The study participants were the future officers, first year students (96 ) of Kaunas Police Faculty of Mykolas Romeris University. R. Ullrich and R. deMunich (1998) value scale was used. The study results shows that the dominant values of the respondents are those linked with self realization, independence and communication what seems very organic to this age. The least important are values of being alone, peace, getting loose. The material values are not so important either. We found some differences in male and female values. All the female student's values are rated higher than male student's. The significant difference is found in the group of support and help values -for the female students protection, safety, comprehension and friendliness are the most important. [From the publication]

Related Publications:
Pareigūnų vertybinių orientacijų ir motyvacijos ryšys bei jų poveikis studijoms / Kęstutis Vitkauskas, Saulius Greičius. Jurisprudencija. 2002, Nr. 36 (28), p. 71-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5895
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 23
Export: