Aspects of application of antidumping measures

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Aspects of application of antidumping measures
Alternative Title:
Вопросы применения антидемпинговых мер
In the Journal:
Economics and business. 2005, vol. 3, no. 10, p. 96-103
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTAtkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šalyje prasidėjo ekonominių reformų procesas. Viena iš sudedamųjų šio proceso dalių buvo siekimas suderinti užsienio prekybą ir jos politiką reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus su PPO sutarčių nuostatomis ir ES teise. Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos Respublikos Antidempingo įstatyme nustatytų antidempingo priemonių taikymo sąlygos, jų reikšmė šalies gamintojams. Nagrinėjami įstatymo atvejai iki stojimo į ES momento, po kurio pradėjo galioti atitinkami ES reglamentai. Antidempingo įstatymas buvo pritaikytas keturis kartus. Degtukų atvejis susijęs su Latvijoje pagamintais buitiniais degtukais. Negesintų kalkių atvejis - su Baltarusijoje ir Rusijos Federacijoje pagamintomis negesintomis kalkėmis. Presuotų mielių atvejis - su Latvijoje pagamintomis presuotomis kepimo mielėmis. Portlandcemenčio atvejis – su Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijos Federacijoje pagamintu portlandcemenčiu. Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sprendimai. Nagrinėjant šiuos atvejus, aptariamos konkrečios kiekvieno atvejo aplinkybės, dempingo padaryta žala, dempingo skirtumo rodiklis, priimti nutarimai. Taip pat nagrinėjami kai kurie teoriniai antidempingo priemonių taikymo aspektai, jų taikymo teigiamos ir neigiamos pasekmės. Apibendrinant galima teigti, kad Lietuva nuosekliai rengėsi stojimui į ES. Priimti teisės aktai rinkos apsaugos srityje buvo suderinti su ES teise. Šalies gamintojai aktyviai ir efektyviai naudojosi savo teisėmis ginant savo interesus nuo nesąžiningos konkurencijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pasaulio prekybos organizacija (PPO); Vidaus rinkos apsauga; Antidempingo priemonės; WTO; Protection of a inside market antidumping measures.

ENWhen Lithuania regained independence, the process of economic reform began. One of the component parts of this process was to coordinate foreign trade and national legal acts that regulate the politics of foreign trade by establishing agreements with the WTO, and EU law. This article examines the conditions applying to anti-dumping measures established in the Lithuanian Republic’s Anti-Dumping regulation and their significance for the country’s producers. The statute cases up to the moment when Lithuania joined the EU are examined. After that, the EU regulations came into force. The anti-dumping statute was adapted four times. In the case of matches, it was related to the production of household matches in Latvia. In the case of quicklime, with quicklime produced in Belarus and the Russian Federation. Regarding pressed yeast, it was related to the production of pressed baking yeast in Latvia and in the case of Portland cement, it was related to production in Belarus, Ukraine and the Russian Federation. This article examines the judgments of the Lithuanian competition council. While considering each of these cases, the specific circumstances surrounding each case, the damage caused by dumping, the dumping distinction indicators were discussed and decisions were taken. Certain aspects of theoretical anti-dumping measures and positive and negative results of their application were also analysed. In general, Lithuania can be said to have prepared successfully for EU accession. Legal acts in the sphere of market protection were negotiated with the EU. Lithuanian producers actively and successfully used their rights to protect their interests against dishonest competition.

ISSN:
2256-0394
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5892
Updated:
2013-04-28 16:19:39
Metrics:
Views: 7
Export: