Bibliotekų ir informacijos paslaugos sutrikusio regėjimo žmonėms : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliotekų ir informacijos paslaugos sutrikusio regėjimo žmonėms: disertacija
Alternative Title:
Library and information services for people with impaired vision
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
135, 25, 5 p
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Library and information services for the visually impaired people Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005 69 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tema apima du svarbius komunikacijos elementus: 1) ypatingą informacijos vartotojų grupę su specifiniais informacijos poreikiais, kurie iš esmės skiriasi nuo reginčiųjų visuomenės informacijos poreikių dėl regos negalią turinčių asmenų ribotų galimybių naudotis regintiesiems įprastais komunikacijos kanalais; 2)tarpininką – aklųjų biblioteką – teikiantį specializuotas paslaugas šiai grupei. Disertacijoje medžiaga pristatoma, pereinant nuo makrolygmens iki mikrolygmens – nuo pasaulinių tendencijų iki konkrečios įstaigos – Lietuvos aklųjų bibliotekos – veiklos analizės. Įvardijami bibliotekų ir informacijos paslaugas akliesiems ir silpnaregiams teikiančio sektoriaus veiklą sąlygojantys veiksniai, analizuojami pagrindiniai šio sektoriaus infrastruktūros elementai. Išsamiai ir detaliai analizuojama Lietuvos aklųjų bibliotekos veikla (LAB), jos paslaugos ir produktai, pristatomas atliktas reprezentatyvus tyrimas – LAB sutrikusios regos skaitytojų anketinė apklausa ir gauti rezultatai. Reprezentatyvaus tyrimo rezultatai kartu su literatūros ir šaltinių analizės rezultatais sudaro prielaidas sukurti aklųjų ir silpnaregių informacinio aptarnavimo modeliui. [Iš leidinio]

ENThe dissertation covers two important elements of communication: 1) a particular group of users with specific information needs that differ substantially from the seeing public’s information needs because of visually disabled persons’ limited access to the usual communication channels used by the seeing public; 2) an intermediary – the Blind Library – providing specialized services to this group. The material presented in the thesis ranges from the macro level to the micro level – from global trends to analysis of the activities of specific institutions such as the Lithuanian Blind Library. The factors influencing the activities of the sector providing library and information services for the blind and partially-sighted are identified and the key elements of the infrastructure of this sector are analysed. There is an in-depth and detailed analysis of the activities of the LAB (Lietuvos aklųjų biblioteka – Lithuanian Blind Library), its services and products. The results of a representative questionnaire survey done by the LAB on visually impaired readers are presented. The results of the questionnaire survey, together with the results of an analysis of the literature and other sources create the theoretical foundations for creating an information service model for blind and visually impaired people.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5887
Updated:
2022-02-07 20:09:16
Metrics:
Views: 19
Export: