Przekazanie ścigania karnego - sposób realiacji karnej jurisdiksji państwa bądź odstąpienia od niej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Przekazanie ścigania karnego - sposób realiacji karnej jurisdiksji państwa bądź odstąpienia od niej
In the Journal:
Acta Universitatis Wratislaviensis. 2005, t. 56, p. 151-165
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTTuomet, kai padaryta nusikalstama veika pasižymi tarptautiniu aspektu, galima susidurti su natūraliu reiškiniu – valstybių jurisdikcijų konfliktu. Tuomet dėl vienos ir tos pačios nusikalstamos veikos kelios valstybės gali pretenduoti įgyvendinti savo baudžiamąją jurisdikciją, o tai suponuoja galimybę, kad kaltininkas bus persekiojamas, o gal ir baudžiamas kelis kartus. Šiuolaikinės valstybių teisinio bendradarbiavimo formos labai palankios siekiant spręsti minėtas problemas. Viena jų – tai baudžiamojo persekiojimo organizavimas tarptautiniu mastu. Analizuodamas šį tarptautinės teisinės pagalbos institutą, autorius daro išvadą, kad baudžiamojo persekiojimo perdavimas galimas tik esant atitinkamam teisiniam pagrindui bei kitos valstybės išreikštam norui jį perimti. Teisinis pagrindas perduoti baudžiamąjį persekiojimą gali būti tarptautinė sutartis arba nacionalinis įstatymas. Tarptautinės sutarties normų taikymas, skirtingai nei atsispindi atitinkamuose prašymuose, galimas tik tada, kai tiek prašomoji, tiek prašančioji valstybės tarptautinėje sutartyje numatytu būdu yra išreiškusios sutikimą dėl jos privalomumo. Viena svarbiausių ir problematiškiausių baudžiamojo persekiojimo perdavimo sąlygų yra veikos abipusio baudžiamumo principas, kuris, autoriaus manymu, turi būti taikomas tik in abstracto, nes jo taikymas in concreto gali sąlygoti užsienyje padarytų nusikalstamų veikų nebaudžiamumą. Tačiau perimus baudžiamąjį persekiojimą ir traukiant asmenį baudžiamojon atsakomybėn, fakultatyvių požymių atitikimas turi būti absoliutus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis tarptautinis persekiojimas.

ENIn cases when a criminal offence involves international dimension, one can come across a natural phenomenon—conflict of jurisdictions of different states. Consequently, several states can have claims to administer their criminal jurisdiction for one and the same criminal offence and this can potentially lead to the offender being prosecuted and, possibly, punished several times. Modern forms of inter-country legal co-operation are very favourable for the solution of the aforementioned problems. One of them is international criminal proceedings. In the study of this institute of international legal assistance, the author comes to a conclusion that the transfer of criminal proceedings is possible only if there are specific legal grounds and an express willingness of the other state to take over the proceedings. The legal grounds for the transfer of criminal proceedings can stem from an international treaty or a national law. The application of provisions of international treaties, differently from what is reflected in relevant requests, is possible only if both the requesting state and the requested state have expressed their consent to their binding character in the manner set forth in the relevant international treaty. One of the principal and most problematic pre-conditions of the transfer of criminal proceedings is the principle of dual criminality of the offence, which, in the opinion of the author, can be applied only in abstracto, as its application in concreto can lead to non-punishability of the criminal acts committed abroad. Nevertheless, once the criminal proceedings are taken over, the conformity of optional elements must be absolute.

ISSN:
0239-6661
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5883
Updated:
2013-04-28 16:19:33
Metrics:
Views: 15
Export: