Biskup wileński Adam Stanisław Krasiński w powstaniu styczniowym - między lojalizmem a patriotyzmem

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Biskup wileński Adam Stanisław Krasiński w powstaniu styczniowym - między lojalizmem a patriotyzmem
In the Journal:
Komunikaty Mazursko-Warmińskie [Masuro-Warmian Bulletin]. 2006, nr. 1 (251), p. 89-98
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bažnyčia / Church; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama Vilniaus vyskupo Adomo Stanislavo Krasinskio (1810-1891) asmenybė bei jo požiūris į 1863 m. sukilimą. Mėginama atsakyti į klausimą apie Vilniaus vyskupo tautinį ir politinį identitetą: ar jis buvo lenkų patriotas, ar suskilusios tautos išdavikas? Atsakymas į šį klausimą yra nevienareikšmiškas. Iš vienos pusės, A. Krasinskis pakluso rusų valdžiai. Kita vertus, jis buvo sausio mėnesio sukilimo šalininkas, tačiau nebuvo nuteistas nei persekiojamas. A. Krasinskio deportavimas susijęs ne su jo, kaip vyskupo, veikla ar įsitikinimais, bet sąlygotas caro valdininkų ambicijų.Reikšminiai žodžiai: Pastoraciniai laiškai; Carinė administracija; Bažnyčios ir valstybės santykiai.

ENThe article reveals the personality of Vilnius Bishop Adam Stanisław Krasiński (1810-1891) and his attitude towards the 1863 uprising. The attempt is made to give an answer to the question about the national and political identity of Vilnius Bishop: was he a Polish patriot or a traitor of the divided nation? The answer to this question is an ambiguous one. On the one hand Adam Stanisław Krasiński obeyed the Russian authorities. On the other hand he was a supporter of the January uprising, however, he was neither convicted nor persecuted. Deportation of Adam Stanisław Krasiński is not related to his activities as a Bishop or his convictions but was determined by the ambitions of the Tsar officials.

ISSN:
0023-3196
Related Publications:
Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 metų sukilimo išvakarėse / Ieva Šenavičienė ; Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Eugrimas, 2010. 352 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5877
Updated:
2021-03-29 20:49:10
Metrics:
Views: 17
Export: