Provenance study of late 16th century barrels found in Klaipėda

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Provenance study of late 16th century barrels found in Klaipėda
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2006, t. 6, p. 190-196
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTDendrochronologijos metodo taikymas archeologijoje papildo nemaža istorijos šaltiniuose nutylėtų faktų, nušviečia kasdienybę, padeda ištirti daugelį archeologijos moksle nežinomų gyvenvietėse bei miestuose vykusių procesų. Straipsnyje pristatomas XVI a. antrosios pusės statinių, aptiktų Klaipėdos senamiestyje, kilmės tyrimas. Remiantis Žvejų g. 3 sklype aptiktos konstrukcinės medienos dendrochronologinėmis datomis, ieškota atsakymo į klausimą, ar įmanoma dendrochronologiškai atskleisti XVI a. prekybos kontaktus ir gauti apčiuopiamą jų įrodymą. Pirminiai sinchronizacijos rezultatai parodė, kad statinių gamybai naudota mediena nėra iš to paties arealo, nors statinių vienalaikiškumas neabejotinas. Klaipėdos ąžuolo medienos chronologija tik dviem atvejais tiko medienai datuoti, tuo tarpu kita dalis medienos yra aiškiai kito regiono kilmės. Remiantis kol kas turima vėlyviausia data, tikėtina, kad statinės į Klaipėdos senamiesčio archeologinį kontekstą pateko intervale nuo maždaug 1560 m. (pirminis apstatymas) iki maždaug 1590 m. (vėliausia statinės rievė 1585 m.). Klausimas, ar statinių datos yra teisingos,atsižvelgiant į gana žemą statistinį rodiklį, lieka atviras. Datavimo rezultatų patvirtinimas ar paneigimas įmanomas tik palyginus nustatytą medienos augimo poziciją su kitomis Vakarų Europos ąžuolo chronologijomis. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Dendrochronologija; Klaipėda; Baltijos jūros regionas; Ąžuolo skalė; Dendrochronology; Klaipėda; Baltic sea region; Oak scale; 16th century.

ENApplication of the dendrochronological method in archaeology complements facts omitted in historical sources, tells about everyday life, helps study many unknown archaeological processes that took place in settlements and cities. The article presents a study of origin of barrels of the second half of the 16th century found in the old town of Klaipeda. Basing on dendrochronological dates of the wood of the barrels found in a land lot at Žvejų street 3, the author tries to answer whether it is possible to ascertain dendrochronologically trade contacts of the 16th century and receive their tangible proof. First results of synchronization showed that the wood used in production of the barrels was not from the same area, although undoubtedly the barrels were made at the same time. Chronology of Klaipėda oak wood matched the barrel wood only in two cases, whereas the rest of the wood was apparently from another region. Basing on the oldest presently known date it is likely that the barrels appeared in the archeological context of Klaipėda old town in the interval from approximately 1560 (initial development) till around 1590 (the oldest growth ring in the barrels dated back to 1585). The question whether the dating of the barrels is correct considering a low statistical ratio remains open. It would be possible to confirm or negate the results of the dating only by comparing the defined wood growth position with other Western European oak chronologies.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5871
Updated:
2018-12-17 11:39:26
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: