О понятии криминалистической характеристики преступлений и ее уровнях

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
О понятии криминалистической характеристики преступлений и ее уровнях
Alternative Title:
Criminological characteristic of crime and its levels
In the Book:
Вестник криминалистики. Вып. 2 (14). Москва: Спарк, 2005. P. 13-23
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Nusikaltimai / Crimes.
Summary / Abstract:

LTNormalus mokslo vystymosi procesas susijęs ne tik su naujų problemų nagrinėjimu, tyrimo metodų spektro plėtimu, bet ir su periodine apibrėžtų mokslo teorinių teiginių ir kategorijų peržiūra. Kriminalistikos moksle tokia periodinė peržiūra būtina kategorijai „nusikaltimo kriminalistinė charakteristika“, kurios struktūra, vieta kriminalistikos moksle ir reikšmė nusikaltimų tyrimo praktikai nagrinėjama šiame straipsnyje. Autorių teigimu, būtent nusikaltimo kriminalistinė charakteristika yra pagrindinis kiekvieno tipo nusikaltimų tyrimo metodikos elementas, būtinas efektyviai, operatyviai ir kryptingai tirti kiekvieną nusikaltimą. Vieningo apibrėžto nusikaltimo kriminalistinės charakteristikos apibrėžimo nėra. Autoriai pateikia nusikaltimo kriminalistinės charakteristikos kaip tam tikro kriminalistikos esminių požymių modelio sampratą. Taip pat aptariami kai kurie struktūriniai nusikaltimo kriminalistinės ir baudžiamosios teisės charakteristikos panašumai, leidžiantys atskleisti kriminalistinės charakteristikos ypatumus bei jos reikšmę. Nusikaltimo kriminalistinės charakteristikos struktūrinių elementų išmanymas turi įtakos racionaliam nusikaltimų tyrimui, nes atskleidžia koreliacinius ryšius tarp elementų, kurių neturi jokia kita charakteristika. Klasifikavimas pagal klasifikuojamų reiškinių apibendrinimo laipsnį nurodomas kaip prioritetinis, atskirai aptariami kiekvieno lygmens kriminalistinės charakteristikos vieta klasifikacijoje, tam lygmeniui būdingi tikslai, požymiai ir jų reikšmė.Reikšminiai žodžiai: Kriminalistinė charakteristika; Nusikaltimai; Kriminalistikos mokslo sistema; Criminalistic characterization; System of the Science of Criminalistics; Crime.

ENThe regular process of scientific advancement is related both to analysis of new problems, expansion of the range of methods of research and periodic reviews of statements and categories of readily defined scientific theories. In the science of criminology, such periodic reviews are necessary for the category of criminological characteristics of crime that has its structure, place in the criminology science and significance addressed in this article. The authors believe that it is the criminological characteristic of crime that constitutes the key element of the methodology to investigate every type of crime, which is necessary for efficient, fast and targeted investigation. There is no singular definition of the criminological characteristic of crime. The authors provide the concept of the criminological characteristic of crime as that of a certain model of key characteristics of criminology. They also discuss certain structural similarities of the characteristics of criminological and penal law that allow disclosing the specifics of criminological characteristic and its significance. Knowledge of the structural elements of the criminological characteristic of crime affects rational investigation of crime as it allows correlating the elements that no other characteristic has.

ISBN:
5889142380
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5866
Updated:
2013-04-28 16:19:22
Metrics:
Views: 43
Export: