Sakralinės aspiracijos M.K. Čiurlionio kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakralinės aspiracijos M.K. Čiurlionio kūryboje
Alternative Title:
Sacralic aspirations in M.K. Čiurlionis' works
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2006, Nr. 4, p. 17-22
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography.
Summary / Abstract:

LTMikalojus Konstantinas Čiurlionis – Lietuvos ir pasaulio kultūros fenomenas: kompozitorius, dirigentas, dailininkas, publicistas ir poetas. Jis savo menu savotiškai pažymėjo Lietuvą pasaulio žemėlapyje ir tapo jos simboliu. Žmogaus pažinimas, nežiūrint į ką jis bebūtų nukreiptas – į gamtos reiškinį, žmogaus būtį ar meninį kūrinį – niekada nebūna išbaigtas. Kiekvienas žvilgsnis į nepažintą fenomeną yra tarsi potenciali prielaida dar vienam nežinomybės puslapiui atskleisti. Straipsnyje, remiantis šv.Raštu, teologijos ir menotyros šaltiniais, bei straipsnio autorės, kaip atlikėjos patirtimi, siekiama atskleisti M. K. Čiurlionio krikščioniškąjį religingumą – svarbią pasaulėžiūros, pasaulėjautos savybę. Darbe pateikiama fortepijoninio preliudo „Tėve mūsų“ ir paveikslų „Himnas“, „Ilgesys“ nauja interpretacinė analizė, kuri pagrista įvairių religinės filosofijos ir teologijos mąstytojų sentencijomis ir autorės pastebėjimais, vertinimais, išgyvenimais. Apčiuopiami biblijiniai ir teologiniai elementai, „vertikalios koordinatės“, „angeliškas pradas“, aukščiausios prasmės turinys, siejantys M. K.Čiurlionio preliudą „Tėve mūsų“ ir P. I.Čaikovskio Šeštos simfonijos finalą. Sakralinės aspiracijos įsiskverbia į Čiurlionio kūrybą, sudarydamos jos pagrindą, patosą ir muzikinės poetikos žavesį, leidžia suvokti šį meną, kaip žemiškos ir nežemiškos būties „simfoniją“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Krikščioniškoji ikonografija; Simbolika; Sakralumas.

ENMikalojus Konstantinas Čiurlionis is a phenomenon of Lithuanian and world culture. He was a composer, conductor, painter, writer and poet. His art marked Lithuania on the world map, becoming its symbol. Human cognition, whether it was focused on a natural phenomenon, human existence or a work of art, is never complete. Each glance at an unknown phenomenon is a potential assumption for opening one more page of the unknown. Based on the Bible, sources of theology and art criticism and experience of the author as a performer, the paper seeks to disclose M. K. Čiurlionis’ Christian religiosity – the main feature of the world outlook. The study presents new interpretational analysis of the piano prelude Our Father and the pictures The Hymn and Yearning, based on maxims of various thinkers of religious philosophy and theology and on the authors, observations, evaluations and experiences. The paper traces Biblical and theological elements, “vertical coordinates”, “the angelic beginnings” and a content of the highest meaning as links between M. K.Čiurlionis’ prelude Our Father and the finale of P. I. Tchaikovsky’s Sixth Symphony. Sacred aspirations permeate Čiurlionis’ artistic work, forming its foundation, pathos and the appeal of music poetics, and allow perceiving this art as a "symphony" of earthly and unearthly existence.

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5863
Updated:
2018-12-20 23:10:06
Metrics:
Views: 27    Downloads: 9
Export: