Leksikografija ir leksikologija. D. 5

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Leksikografija ir leksikologija. D. 5
Editors:
Gritėnienė, Aurelija, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015.
Pages:
390 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbų žodynai; Leksikografija; Tarmių leksikografija; Tarmių žodynai; Frazeologija; Žodžių semantika.
Contents:
Pratarmė — Kazimiero Būgos ir Juozo Balčikonio rengtų žodynų sąlyčiai ir skirtys / Aldonas Pupkis — Lietuvių kalbos žodyno elektroninio leidimo papildymai / Gertrūda Naktinienė — Lietuvių kalbos polonizmų žodyno leksinių lizdų kodifikavimo kriterijai / Rolandas Kregždys — Nuo Dabartinės prie Bendrinės lietuvių kalbos žodyno / Danutė Liutkevičienė, Daiva Murmulaitytė — The dictionary of modern Latvian – traditions and innovations / Ilga Migla, Ieva Zuicena — Naujažodžių atranka ir pateikimas Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne / Rita Miliūnaitė — Naujieji skoliniai Jurgos Ivanauskaitės trilogijoje Tibeto mandala: metakalbiniai komentarai kaip integracijos į tekstą priemonė / Agnė Mackevičiūtė — Žodis žodyne – būti ar nebūti? Keletas naujadarų aiškinamuosiuose latvių kalbos žodynuose / Anitra Roze — Балтийский компонент в диалектной лексикографии Брестско-Пинского Полесья / Лена Левануевич — Kelios tarmių žodynų rengimo problemos / Aurimas Markevičius — Būdvardžių kirčiavimo polinkiai Punsko šnektoje / Vilija Ragaišienė — Jurbarko šnekta – žemaitiško ir aukštaitiško arealų susikirtimo vieta / Vilija Sakalauskienė — Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taisliaus augyminio terminai Botanikos terminų žodyne / Rita Šepetytė — Priešdėlio da- kilmės ir taisymo motyvų klausimu / Antanas Smetona, Eglė Kučinskaitė.
Keywords:
LT
Frazeologija. Frazeologizmai. Idiomos / Phraseology. Phraseologisms. Idioms; Kalbų žodynai; Leksikografija / Lexicography; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Semantika / Semantics; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTMokslo straipsnių rinkinyje spausdinama 14 straipsnių lietuvių, anglų ir rusų kalbomis aktualiomis istorinės, tarminės ir šiuolaikinės leksikografijos temomis. Taip pat nagrinėjami įvairūs leksikos, terminijos ir žodžių darybos klausimai. Įvairios problematikos rinkinio straipsniai turėtų sudominti ne tik žodynų sudarytojus ir skaitytojus, bet ir kitus kalbos tyrėjus bei apskritai akademinę bendruomenę, paskatinti ją vaisingoms diskusijoms, nes rinkinyje pateikta medžiaga ir atlikta jos analizė turi ne tik mokslinės, bet ir praktinės vertės.

ISBN:
9786094111686
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58621
Updated:
2022-02-04 13:15:03
Metrics:
Views: 25
Export: