On the genesis of Kunda Culture. A Sorokin's hypothesis. Comments

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the genesis of Kunda Culture. A Sorokin's hypothesis. Comments
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2006, t. 6, p. 198-203
Keywords:
LT
Akmens amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology).
Summary / Abstract:

LTNors mezolitinė Kundos kultūra yra vienas iš seniausiai tyrinėjamų šio laikotarpio priešistorės reiškinių Europoje ir pasaulyje, tačiau šios kultūros kilmės problema iki šiol sukelia karštus ginčus tarp tyrinėtojų. Straipsnyje autorius diskutuoja rusų archeologo, žymaus Volgos aukštupio ir Okos baseinų vėlyvojo paleolito ir mezolito tyrinėtojo A. Sorokino 1999 m. pristatytą ir detaliai argumentuotą Kundos kultūros kilmės hipotezę, kuri į Kundos kultūros kilmės problemą žvelgia kaip į kultūrinį procesą plačiame Rytų Europos miškų juostos mezolito kontekste. Pagal A. Sorokino hipotezę Resetos, Kundos ir Butovo kultūros sudaro vienos kultūrinės raidos grandinės atskirus etapus. Jo nuomone, Kundos kultūros Pulli tipo gyvenvietės Estijoje ir Latvijoje atspindi sezoninę Resetos kultūros gyventojų migraciją Dauguvos slėniu iš Volgos aukštupio į Rytų Pabaltijį preborealio laikotarpiu. A. Sorokinas teigia, kad Pulli tipo gyvenviečių kilmės negalima sieti su Svidrų kultūra, nes Svidrų kultūroje nerasta vienašonių antgalių iš mikroskelčių, ašmenėlių retušuotu šonu, mikrorėžtukinės technikos ir t. t. Taigi tyrinėtojas vienintelis lyg ir „atranda“ gyvenviečių kompleksus, iš kurių tiesiogiai susiformavo Kundos kultūrai būdingi bruožai. Straipsnio autoriaus nuomone, A. Sorokino deklaruojamas Resetos kultūros ir Pulli tipo gyvenviečių panašumas pirminėje titnago apdirbimo technologijoje iš tiesų tėra bendraeuropinių, daugeliui mezolito kultūrų būdingų bruožų apraiška. Panašumų įžvelgimą galima paaiškinti neturėjimu galimybės detaliai susipažinti su archeologinių kolekcijų medžiaga.Reikšminiai žodžiai: Ankstyvasis mezolitas; Kundos kultūra; Svidrų kultūra; Volgos-Okos tarpupis; Genezės modeliai; Early Mesolithic; Kunda Culture; Swiderian Culture; Upper Volga-Oka basin; Genesis model.

ENAlthough the Mesolithic Kunda Culture is one of the prehistoric phenomena of that time that has been investigated in Europe and the world the longest, the problem of its origin has caused heated debate among scholars to date. The author of the paper argues with the hypothesis of the origin of the Kunda Culture that in 1999 was presented and grounded by the Russian archaeologist A. Sorokin, a famous researcher of the upper Volga and the Oka basins in the Late Palaeolithic and the Mesolithic eras. The hypothesis views the problem of the origin of the Kunda Culture as a cultural process within the broad Mesolithic context of the East European forest region. Under A. Sorokin’s hypothesis, the Reseta, Kunda and Butovo Cultures are individual phases of the single cultural evolution chain. In his opinion, the Kunda Culture Pulli-type settlements in Estonia and Latvia reflect seasonal migration of inhabitants of the Reseta Culture in the Daugava valley from the upper reaches of the Volga to the Eastern Baltics in the pre-Boreal period. A. Sorokin maintains that the origin of the Pulli-type settlements may not be associated with the Swiderian Culture as no one-sided spearheads from microblades, micorblades with traces of retouch, the microlith technique, etc. were detected in the latter culture. The author of the paper believes that the similarity, as declared by A. Sorokin, between the Reseta Culture and the Pulli-type settlements in the initial flint processing technology is in fact only a manifestation of European features common to most Mesolithic cultures. A. Sorokin’s opinion can be explained by the absence of possibility to survey the existing archaeological material.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5860
Updated:
2023-05-10 10:46:09
Metrics:
Views: 39    Downloads: 2
Export: