Prekybos žmonėmis nusikaltimų tyrimo bei teisminio nagrinėjimo problemos Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prekybos žmonėmis nusikaltimų tyrimo bei teisminio nagrinėjimo problemos Lietuvoje
Alternative Title:
Issues of investigation and court proceedings of human trafficking in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Mokslo aidai, 2006.
Pages:
159 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LT[...] Daugiau nei du trečdaliai nebaigiamų ir teismui neperduodamų prekybos žmonėmis kriminalinių tyrimų gali rodyti problemas ikiteisminiame etape. Ikiteisminis tyrimas dažnai nutraukiamas dėl įrodymų stokos. [...] Tyrimo tikslas [...]- išanalizuoti ir kritiškai įvertinti prekybos žmonėmis nusikaltimų atskleidimo, tyrimo bei teisminio nagrinėjimo procesus Lietuvoje. Pagrindiniai tyrimo klausimai - kodėl tik nedaugelis prekybos žmonėmis atvejų pasiekia teismus ir tik nedaugelis įtariamųjų sulaukia realių bausmių, kokios konkrečios šių nusikaltimų baudžiamojo persekiojimo kliūtys bei kaip pagerinti situaciją šioje srityje. [...] Mokslinio tiriamojo darbo struktūrą sudaro penki skirsniai. Pirmame skirsnyje pristatomi tyrimo tikslai, uždaviniai ir metodologija. Antrame skirsnyje apžvelgiama nacionalinė teisinė bazė kovos su prekyba žmonėmis srityje bei jos ryšiai su tarptautinėmis teisinėmis normomis ir rekomendacijomis. Trečiame skirsnyje pateikiamos ikiteisminio tyrimo proceso pagrindinės nuostatos, atskleidžiami dažniausiai atliekami atskiri ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ketvirtas skirsnis skirtas nukentėjusiųjų (liudytojų) apsaugos priemonių, kurias numato nacionalinė teisė, apžvalgai. Penktame skirsnyje pateikiama lyginamoji prokurorų apklausų ir baudžiamųjų bylų analizė. Šiame skirsnyje analizuojami bendradarbiavimo tarp atskirų teisėsaugos struktūrų, nevyriausybinių organizacijų veiklos, tarptautinio bendradarbiavimo bei baudžiamųjų bylų tyrimo ir nagrinėjimo teisme pliusai ir minusai. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Trafficking in human beings; Investigation; Trial.

ENThe goal of the study is to analyse and critically appraise the processes of disclosure, investigation and court proceedings of human trafficking crimes in Lithuania. The main questions of the study are why only a few of the human trafficking cases reach the court and only few of the suspects are actually punished, what the actual obstacles to prosecute such criminals are and how the situation in this area can be improved. [...] The study consists of five chapters. Chapter one introduces the goals, objectives and methodology of the study. Chapter two provides and overview of the national legal basis to combat human trafficking and its ties with international legal norms and recommendations. Chapter three provides the key provisions of the pre-trial investigation, reveals the most frequent pre-trial investigation actions. Chapter four reviews protection of victims (witnesses) as provided by the national law. Chapter five contains a comparative analysis of prosecutor interrogations and criminal cases, analysing pros and cons of cooperation among separate enforcement structures, NGO activities, international cooperation and investigation of criminal cases. [...].

ISBN:
9955697040
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5858
Updated:
2014-02-24 10:02:55
Metrics:
Views: 116
Export: